Kremli kanalid puhuvad suureks propagandisti sissesõidukeeldu

02.03.2020

Läti ei andnud 24. veebruaril Riia lennujaamas sissesõiduluba Andrei Zahharovile, Venemaa väljaande Izvestija töötajale, kes oli tulnud Balti riikidesse tegema videolugu II maailmasõja 75. aastapäeva (teistel andmetel Daugavpilsi sõjaväebaasi laienemise) teemadel. Selgus, et Zahharovile seati kolme (teistel andmetel viie) aasta pikkune Schengeni viisa keeld Eesti võimude eestvõttel.

Sel nädalavahetusel pöörati Eestile Zahharovi juhtumiga seoses Venemaa meedias ohtralt tähelepanu. Venemaa välisministeerium kutsus OSCE-d oma hinnangut andma, sõna võtsid Venemaa ajakirjanike liit ning mitmed valvekommentaatorid-politoloogid. Eestit süüdistati sõna- ja ajakirjandusvabaduse ahistamises, mõnedes artiklites ka neofašismis, lisaks väidetakse, et keelu põhjuseks olla Zahharovi rahvus. Lingid kõigile lugudele leiab monitooringurobot Propamoni lehelt.

Arvukad kajastused sattusid samale nädalale piketiga Moskvas Sputniku propagandakanali toetuseks, koondudes niimoodi suuremaks rünnakulaineks. Tegemist on osana karistusaktsioonist, millega Kreml Sputniku tegevuse piiramise eest ähvardas. Rünnak pole veel lõppenud ja tõotab kujundeda viimase aja üheks suuremaks.

Zahharovi juhtumis on huvitavaks detailiks sissesõidukeelu põhjalik seletus, mis olla Izvestija toimetuse valduses. Kas Eesti siseministeeriumi või kaitsepolitsei (eri artiklites on viidatud erinevalt) koostatud dokumendis antakse üllatava otsekohesusega teada, et Zahharovi looming on osa Venemaa vaenulikust lõhestus- ja mõjutustegevusest, mitte sõltumatu ajakirjandus. Keelu otseseks ajendiks olla Zahharovi videolood 2019. aasta septembris Peterburi telekanalis 5TV. Neist üks on “Tallinna vabastamise”-aineline ja teine LGTB-teemaline (lingid lugudele on lisatud Propastopi poolt). Mainitakse, et sissesõidukeeld seatakse ennetava ohutusmeetmena ning lisatakse, et Venemaa lõhestava tegevuse eesmärk on taastada Vene impeerium/Nõukogude Liit oma endistes piirides ning seda eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma Eesti Vabariikliku iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaotamiseta.

Propastop pole suutnud leida Eesti meediast ega siseministeeriumi kodulehelt viiteid taolise avameelse seletuskirja eksisteerimise või selle Venemaale saatmise kohta.

Siit saad lugeda eelmistest propagandajuhtumitest 5TV ja Izvestija kanalitega seoses.

Pildid: kuvatõmmised juhtumiga seotud artiklitest.