Kas 5G vastane propagandalaine ründab ka Eestit?

17.02.2020

Viienda põlvkonna mobiilsidevõrkude kasutuselevõtt on toonud endaga kaasa ka valeinfo, vandenõuteooriate ja kallutatud kommunikatsiooni laine, mille korraldamise tagant paistavad Kremli kõrvad. Kas selline kampaania jõuab ka Eestisse?

Teema aktiivsuse kasv sotsmeedias
2019. mais tuvastas Global Disinformation Index 5G vastaste gruppide, lehtede ja kontode hulga hüppelise kasvu. Avastati, et 5G arendamise vastu suunatud materjali hulk kasvas nii Facebookis, Instagramis kui ka Twitteris. Erinevaid „STOP 5G“ piirkondlikke gruppe tekkis lühikese perioodi jooksul 74 ning lehekülgi 123.

Twitteris hashtagi #stop5G kasutanud kontode jälgijate hulk kasvas 2019. aasta mai keskpaigas kolmekordseks, jõudes 1,1 miljoni jälgijani. DSI uuring keskendus ainult teemale, süvenemata kontode algupärasse või omavahelisse seotusesse.

Russia Today narratiivide sadu
2018. aasta alguses võttis USA RT ette 5G teema ning hakkas seda regulaalselt kajastama. RT põhinarratiiv oli, et tegemist on inimkonna vastu suunatud ohtliku eksperimendiga.

Kajastustes seoti 5G sideks kasutatav raadiosignaal ajuvähi, viljatuse, autismi, südamekasvaja ja Alzheimeri tõve tekkimisega. 5G piirkonnas olevat tavaline laste vähki haigestumine, ninaverejooks ja õpiraskused.

Samad sõnumid on levimas ka DSI poolt tuvastatud gruppides ja lehtedel ning üldine suundumus on maailmalõppu ennustav.

Üks korralik konspiratsiooniteooria
5G vastast kampaaniat ehitatakse sama mudeli järgi, millega anti hoogu ka vaktsieerimisvastasusele.

Stop5G gruppides ja lehtedel lähevad käiku kõik RT poolt käivitatud narratiivid, millele lisaks avaldatakse teadlikult valitud, sõnumeid toetavaid, uuringuid ja artikleid pseudoteadlastelt ja –väljaannetelt.

Aktiivselt ekspluateeritakse inimeste teadmatust raadiolainetest, sagedustest ja tehnoloogiatest ning võrdluseks tuuakse utreeritud paralleele röntgeni ja mikrolaineahju kahjulikkusega.

Aktiivselt on kasutusel 2018. aastal Haagis toimunud surnud lindude juhtum, kus ühes pargis suri novembri kuus sadu linde. Juhtum seostati kohe 5G katsetusega, kuigi ainuke katse pargi lähedal toimus kuid varem, juunis. Kuigi see lugu on faktikontrollijate grupi Snopes poolt ümber lükatud, leiab see seni siiski aktiivset kasutust ning on levimas ka Eestis.

Täiendav konspiratsiooni valdkonda liigituv sõnum 5G kohta räägib viienda põlvkonna sidelahenduse seotusest NATO ja sõjalise valdkonnaga laiemalt.

Kas ka Baltikum on sihikul?
Balti riikidest on 5G vastase kampaania sihtmärgiks saanud Läti, kus seda teemat edendab „ime“pudelivee Memory Water looja Jānis Pļaviņš, kes kureerib 5G vastaseid sotsmeediakontosid ja postitusi, avaldab selleteemalisi videosid ning korraldab ka meeleavaldusi.

Samuti on üheks 5G vastu seisjaks Euroopa Parlamenti kandideerinud Aivis Vasiļevskis, kelle hinnangul on 5G loodud selleks, et hävitada inimkonna eliit.

5G vastast teemat hoitakse üleval, kuigi see ei ole saanud ülekaalukat avalikkuse tähelepanu. Pļaviņši juunis avaldatud videot 5G kahjulikkusest on vaadanud tänaseks ligikaudu 61 tuhat korda ning Vasiļevskise juulis tehtud postitust on jagatud tänaseks 836 korda.

Eestis on seda teemat arendanud MTÜ Kogukonna Hüvanguks poolt toimetatav blogi kiirgusinfo.ee. Sotsmeedias paistab 5G teemadel silma Facebooki lehekülg Võltsitud Uudised. 5G kiirguse teemal on podcasti teinud ka Epp Petrone, mida saab kuulata tema blogist.

Graafik pärit GDI lehelt, foto on levimas Facebookis.