Andrei Arhangelski: Kremli propaganda vastandub modernsusele

09.12.2019

EUvsDisinfo portaal avaldas novembri lõpus pika intervjuu Venemaa ajakirjaniku, kolumnisti ja ajakirja Ogonjok kultuuritoimetaja Andrei Arhangelskiga.

EUvsDisinfo hinnangul on Arhangelski üks aktiivsemaid Venemaal tegutsevaid disinfo ja propaganda teemadel arutlevaid kommentaatoreid, kes on näiteks teinud kaastööd väljaannetele Carnegie, Colta, Delavõi Peterburg, Kommersant ja Republic.

Samuti esineb ta aktiivselt Eho Moskvõ  ja Radio Svoboda saadetes ning telekanalites TV Došd ja Nastojašie Vremja TV.

Intervjuu annab Andrei Arhangelski kogemuse läbi värske vaatenurga propaganda ja infomanipulatsioonide olemusele tänapäevas.

Näiteks küsitakse temalt kohe intervjuu alguseks, millist terminit ta eelistab, kas Läänes Venemaa propaganda kohta kasutusel olevat mõistet disinformatsioon, sõna propaganda või umbmäärasemat mõistet libainfo.

Arhangelski ütleb selgelt, et eelistab terminit propaganda. Disinformatsioon ja libainfo on tema hinnangul tööriistad. Propaganda, aga oluliselt laiem, psühholingvistiline nähtus.

Samuti uuritakse Arhangelskilt, kas Kremlist tuleneva propaganda kohta on võimalik välja tuua ühte selget tunnust.

Arhangelski hinnangul oli kuni 2014. aastani Venemaa propaganda pigem juhtumipõhine reaktsioon Ukraina Maidanile. Alates 2016. aastast on see globaalne, püüdes mõjutada tervet maailma.

Ta ülteb, et kaasaegne Kremli propaganda on anti-modernne projekt, vastandudes modernsusele. Arhangelski arvates püüab Venemaa pääseda maailmas konvservativismi eestkõnelejaks.

Andrei Arhangelskilt küsitakse näiteks arvamust ka selle kohta, milliseid eesmärke propaganda täidab tänapäeval.

Intervjueeritava hinnangul on Venemaa propaganda globaalne eesmärk hävitada iga eksisteeriv väärtus, eriti liberaalsed väärtused. Selleks püütakse inimestesse sisendada ideed, et enam pole olemas väärtusi, vaid ainult jämedad instinktid ja harjumused.

Intervjuu Arhangelskiga on väärt lugemine, mõistmaks, kuivõrd erinevalt saadakse Kremli propaganda eesmärkidest aru Lääne kultuuriruumis ja Venemaal.

Lugu on avaldatud nii inglise kui ka vene keeles.

Foto: ekraanitõmmis EUvsDisinfo lehelt