Propagandasõnastik – tumereklaam (dark ad)

11.11.2019

Cambridge Analytica, mikrosihtine ja 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania tõid avalikuse ette veel ühe mõiste – tumereklaam ehk dark ad.

Tumereklaami näol on tegemist onlinereklaamiga, mida näevad ainult selle sihtmärk ja reklaami tegija.

Tumereklaam jõuab mikrosihtimise abil väga täpselt adressaadini ning selle loomisel on arvesse võetud kõiki adressaadi nõrkusi, et reklaami mõjuvu suurendada. Kuna reklaami keegi teine ei näe, ei pea selle looja arvestama sõnumi negatiivsete mõjudega teiste sihtgruppide seas.

Piltlikult öeldes, saab üks poliitik lubada vähemustele nende õiguste suurendamist ning samal ajal konservatiividele vähemuste õiguste radikaalsemat piiramist. Kuna üks adressaat ei näe teise adressaadi reklaami, ei teki ka sõnumite lahknevusest probleemi.

2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania ajal loodi ja kasutati Donald Trumpi Facebooki kampaanias ligikaudu 175 000 erinevate, sihtgruppi arvestavate, detailidega reklaami.

Täiendavalt on tumereklaami võtte võimalusena toodud internetiturunduses tuntud A/B testimist, mis võimaldab katsetada samade omadustega sihtgrupi liikmete peal erinevad sõnumeid, et selekteerida välja see kõige efektiivsem, mida siis hiljem kasutatakse kogu sihtgrupi mõjutamisel.

Eestis on tumereklaami loogikat kasutatud valimiskampaania ajal eesti- ja venekeelse elanikkonnaga kõnelemisel, kus keelebarjäärist ja inforuumide erinevusest tulenevalt sõnumite erinevust tihtipeale tähele ei pandud.

Foto: ekraanitõmmis Facebookist