Häda tuleb!

14.10.2019

Demagoogiavõtte “Häda tuleb!” ladinakeelne nimetus argumentum ad baculum tähendab tõlkes “kaika argument” ja võttega apelleeritakse kuulaja või lugeja hirmudele. Kõige primitiivsemas vormis võib see väljenduda näiteks füüsilise vägivallaga ähvardamises – “Kui sa kohe vait ei jää, siis saad vastu hambaid”. Sisuliselt on tegemist ähvardusega ning pisut viisakamas sotsiaalses suhtluses viidatakse füüsilise noomituse asemel sageli ka teistele võimalikele ebameeldivustele – “Kui see asi homseks tehtud ei ole, pead endale uue töökoha otsima” või “Kui selline käitumine jätkub, pöördun kohtu poole.”

Avalikus debatis selliseid looritamata ähvardusi reeglina kasutada ei ole kombeks ning siin kasutatakse kaika argumenti pisut rafineeritumalt, kuid sisu jääb samaks. Kui ei tehta nii, nagu demagoog õigeks peab, ootab ees paratamatu häda. Argument toob mõjutamiseks esile kuulaja või lugeja hirmud ning mida suuremad need on, seda mõjusam on demagoogia.

Õpikunäidetele lisaks saab tuua näiteid ka meie igapäevameediast. Demagoogiat defineeritakse sageli kui sihilikult vigaste argumentide esitamist kuulaja või lugeja eksitamiseks ning seda peetakse üldiselt ebaeetiliseks. Ad baculum on aga mõnevõrra vastuoluline demagoogiavõte, kuna ebameeldivate tagajärgede eest hoiataja võib ise neisse tõepoolest uskuda ning sellisel juhul ei ole ju tegemist temapoolse ebaeetilise käitumisega. Pealegi ongi näiteks arvamusartiklite varjamatu eesmärk oma lugejate mõjutamine ja demagoogilisi võtteid võib siin vaadelda osana väitluskunstist. Oma primitiivsuses on kaika argument ilmselt üks esimesi demagoogiavõtteid, mida inimkond teadlikult kasutama õppis. Lihtsusele vaatamata – või ehk just selle tõttu on aga tegemist mõjusa võttega, mida kasutatakse sageli ka tänapäeval ning ilmselt tulevikuski.

Propastop otsis viimaste nädalate eestikeelsest meediast kolm artiklit , milles on autor või allikas oma väidete kinnitamiseks ad baculumi kasutanud. Milliseid demagoogiavõtteid neis artiklites veel leiad?

Viimane aeg peatada lödipüksluse pealetung!
“Selleks, et rahva ja riigina ellu jääda, peab hakkama väärtustama neid, kelle elu mõte pole umbses kontoriruumis arvutit klõbistada – hoolimata olematust kogemusest kohe ka hiiglaslikku palka küsida –, seejärel mõnes vanasse tehasehoonesse ehitatud söögikohas lihavaba ökotoitu manustada ja äärmustesse laskudes keskkonnateemalises hüsteerias osaleda,” kirjutab artikli autor Peep Pahv.

Siin on tegemist ümberpööratud “Häda tuleb” võttega. Sisuliselt saab selle väite ümber sõnastada nii: kui me ei hakka väärtustama neid, kelle elu mõte pole umbses kontoriruumis arvutit klõbistada ja hiljem lihavaba ökotoitu manustada, siis ei jää me rahva ja riigina ellu.

Meediafirmad: kojukande hinnatõusud võivad kaotada maalt ajalehed-ajakirjad
“Süsteem variseb kokku. Ta variseb kokku, sest siin tekib ahelreaktsioon, kus inimesed, eriti maal, hakkavad loobuma tellimustest, mahud vähenevad, ja kuna kojukanne on mahupõhine äri, siis hinnad kallinevad veelgi ja ühel hetkel seda kojukannet ei toimugi,” ütleb artiklis Eesti Meediaettevõtete Liidu juht Mart Raudsaar.

Siin on lause eest puudu mõtteline “Kui kavandatud hinnatõusust ei loobuta, siis …”

Tartu Ülikool: sotsiaalminister Kiik takistab geenivaramu tööd
“Komitee puudumine takistab otseselt Eesti geenivaramu ja ka teiste inimgeeniuuringutega tegelevate asutuste teadustööd ning rahvusvaheliste koostööprojektide täitmist. See võib kahjustada Eesti riigi mainet ennustamatul määral,” märgib artiklis Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Siin öeldakse otse, et kui kohe komiteed ei looda, on teadustegevus Eestis pärsitud ning rahvusvahelise üldsuse silmis mainekahju riigile ennustamatu.