Eesti lapsed Kremli propagandalaagris

19.08.2019

Koolivaheaeg veel kestab, aga Venemaa mõjutustegevus ei puhka. Eestist pärit lapsed osalesid suvel Venemaal Orljonoki laagris, kus said maitsta Kremli propagandat ja patriootilist kasvatust.

Laager Orljonok (eesti keeles Kotkapoeg) asub Venemaal Musta mere ääres, umbes 150 km Sotšist loodes. 1960. aastal loodud pioneerilaager on tänaselgi Venemaal ihaldatud puhkekoht, mille erineva haridusliku kallakuga vahetusi külastab aastas tuhandeid lapsi. Enamus 11-16 aastaseid laagrilisi on pärit Venemaalt, aga samuti Venemaa mõjuga riikidest ja vahel mujaltki. Laagrit iseloomustab tugev korralduslik pool ja põhjalik kommunikatsioon kodulehel, meedias, somes.

Paraku saavad lapsed Orljonokis vahvale puhkusele lisaks üle valatud ka Kremli intensiivse propagandistlik-patriootilis-sõjalise kastmega. Laagris tähistatakse regulaarselt erinevaid armee aastapäevi (dessantvägede päeva, sõjalaevastiku päeva), meenutatakse punaarmee tipphetki, NLiidu sündmusi, komsomoli. Kohal on Putini võimupartei Ühtne Venemaa ja erinevad jõustruktuurid. Piltidel kohtab ohtralt sõjaväevorme, relvi, militaartehnikat, Georgi linte. Iseloomulikud on massiüritused, erinevad rivimarsid lehvivate lippude all, Junarmija punased kaelarätid ja baretid. Tõenäoliselt läbib patriootlik ajupesu kõike, millega noored laagris kokku puutuvad. Millised on laagrit külastanud laste vaated elule, saab lugeda siit.

Veebis avalikustatud nimekiri paljastab, et sellises keskkonnas on sel aastal “puhanud” vähemalt seitse Eestist pärit last ja noort. Avalike allikate põhine otsing toob esile, et nad on pärit neljast erinevast Eesti koolist: Lasnamäe Vene Gümnaasiumist, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist, Jõhvi Riigigümnaasiumist ja Narva Vanalinna Riigikoolist. 

Eesti lapsi värvatakse Kremli propagandalaagrisse vene keele ja kultuuri õppe sildi all. Kutset laagrisse kandideerida jagab Venemaa saatkond Eestis ja seda levitab Eesti koolides MTÜ Puškini Instituut, mida juhib Andrei Krasnoglazov. Ta on võtmefiguuriks võrgustikus, mis seostub otseselt Kremli pehme jõu ja mõjutustegevuse instrumendiga välismaal, fondiga Russki Mir. Krasnoglazov on korraldanud lõhestustegevust harrastavate noortelaagreid Eestis ja tema tegevusest on kirjutanud kapo. Noori Eestist on värvatud Orljonokisse Kremli haridusest osa saama juba aastaid ja süsteem toimub just venekeelsetes Eesti koolides keele ja kirjanduse õpetajate kaudu.

Propastopi hinnangul on Eesti laste sidemed teiste riikide noortega teretulnud, kuid need ei tohi toimuda vaenuliku riigi militaarse kallakuga patriootilise propaganda kontekstis. Seetõttu ei peaks Eesti õpilased osalema Kremli propagandistlikes noortelaagrites. Paremat kontrolli vajab kogu Venemaa pehme jõu sildi all toimuv tegevus Eestis.

Piltidel kuvatõmmised Orljonoki veebilehelt ja somekontodelt.