Propagandasõnastik – raamistamine

15.08.2019

Raamistamine (framing) on tegevus, millega kommunikatsioonis seatakse teadlikult rõhud, fookused ja piirjooned selleks, et auditoorium ühte kindlat teemat ühetaoliselt mõistaks ja käsitleks. Raamistamisega tõmmatakse tähelepanu ühtedele aspektidele, jättes teadlikult varju teised.

Igapäevaelus võib enim märgata aktiivset raamistamise kasutamist poliitkommunikatsioonis, kus püütakse määrata enda huvidest lähtuvalt auditooriumi häälestatus, vaatenurk ja aruteludes kasutatavaid mõisted, proovides tagada sedasi, et diskussioon püsiks algallika huvide piirides.

Juhan Saharovi järgi saab raamistamist kui protsessi käsitleda kahel tasandil, see on esiteks kommunikatsiooniprotsess, millega tegutsejad artikuleerivad oma raame ning teiseks kognitiivne protsess nagu raamide rakendamine, omaks võtmine või muutmine.

Kommunikatsiooniteoorias on enim kasutusel Georg Lakoffi käsitlus raamist kui metafoorist, mida kasutatakse näiteks poliitilises retoorikas.

Raamistamist kasutatakse ka meediauuringutes, millest on pikemalt kirjutanud Reet Marii Rokk oma magistritöös „Noorema põlvkonna poliitikute raamistamine Eesti meedias“.

Vt ka metafoor

Foto: Tom Davidson/CC/Flickr