Kuidas panna kinni Baltnews ja Sputnik

01.08.2019

Viimastel nädalatel Läti ja Leedu poolt Venemaa propaganda leviku piiramiseks astutud sammude tõttu on tõusnud arutelu teemaks ka Eesti suunal tegutsevate Kremli poolt rahastatavate infokanalite Sputnik ja Baltnews senisest jõulisem ohjeldamine.

Kui inimeste poolt väljaöeldu osas kehtib sisust sõltumata üldjuhul sõnavabadus ja saab rääkida arvamuste paljususest, siis tegevust, kus mõni riik rahastab teise riigi pinnal ühiskonda lõhestavat tegevust, saab pidada üksnes vaenulikuks propagandaks, mille levikut tuleb piirata.

Mida on tehtud?

Viimastest aastest on mitmeid näiteid Russia Today võrgustiku kanalite piiramisest, sulgemisest või ohjeldamisest.

Läti sulges juuli lõpus ligipääsu Baltnewsi lehele, viidates Euroopa Liidu sanktsioonidele, mis piiravad kommertstegevust EL liikmesriikides. Kuna Baltnewsi kuuluvus RT omandisse on nüüdsest avalik, laienes selline piirang ka kanali Lätis tegutsemisele.

Leedu piiras ligipääsu Sputniku lehele juuli keskpaigas, kuna kanal kasutas autoriõigusi rikkudes arvukalt sealse rahvusringhäälingu materjale ning ei lõpetanud sellist tegevust ka korduvate palvete peale. Raadio- ja telekomitee taastas täna ligipääsu, kuna kanal kustutas autoriõigusi rikkunud materjalid.

Ühendkuningriigi meediaregulaator Ofcom määras juuli lõpus Russia Todayle 200 000 naela trahvi 2018. aastal eetris olnud Skripali mürgitamist ja Süüria konflikti käsitlenud lugude kallutatuse ja ebakorrektsuse tõttu.

USA otsustas 2017. aasta oktoobris kohustada riigis tegutsevaid Russia Today kaastöötajaid ja kanalit ennast registreeruma välisagentide registris. Aluseks välisagentide registreerimise seadus (FARA). 2018. aasta alguses registreeriti seal ka Sputniku kaastöötajad.

Läti sulges 2016. aasta märtsis sealse Sputniku domeeni Sputniknews.lv. Sulgemise aluseks sai Läti välisministeeriumi seisukoht, et infokanal ei ole usaldusväärne meediaväljaanne, vaid propaganda tööriist. Ministeerium viitas Sputnikus avaldatud Ukrainat puudutavatele lugudele, mis eitasid riigi territoriaalset terviklikust.

Russia Today ja selle tütarkanalite tegevust on asunud piirand ka mitmed erafirmad. Näiteks ei võimalda Twitter osta oma keskkonnas reklaami Russia Today ja Sputniku kanalitel, kuna platvorm tuvastas mahuka sekkumise 2016. aasta USA valimistesse. Facebook on aga viimase aasta jooksul sulgenud arvukalt Sputnikuga seotud töötajate poolt loodud lehti.

Mida saaks teha?

Eelnevast loetelust on näha, kuidas erinevad riigid on kasutanud võimalusi propaganda leviku piiramiseks. Ilma pikema analüüsita on selge, et kõiki neid tunnuseid kannavad ka Eestis tegutsevad Baltnews ja Sputnik.

Propastop on avaldanud mitmeid Eesti vastu suunatud propagandarünnakuid, mis on käivitatud kas Baltnewsi või Sputniku Eesti harude poolt.

2017. aasta lõpus tõime välja viis mahukamat rünnakut Eesti vastu. Sarnaseid juhtumeid oleme välja toonud ka järgnevatest aastatest, rääkimata Eesti-vastastele tegevustele kaasaaitamistest, kus antakse väljund siinsetele venemeelsetele aktivistidele.

Eelmise aasta novembris kirjutasime samal teemal Venemaa poolt rahastavate telekanalite piiramise võimalustest.

Kanalite sulgemise kõrval on ka muid lahendusi. 2016. aastal andsime soovituse Eestis ligipääsetavate Venemaa propagandakanalite märgistamiseks, et lugejaid/vaatajaid teavitada, millist sisu kanalis edastatakse.

Milline saaks olla tehniline lahendus?

Olgu alustuseks öeldud, et tehnilised piirangud internetis lõpuni ei pea ning huvilistel on alati võimalik leida lahendusi neist mööda minna. Samas ei pea vaikides tolereerima Eesti pinnal tehtavat meie riigi ja ühiskonna vastu suunatud vaenulikku propagandat ning andma neile selleks veel võimalust kasutada Eesti ressursse.

Mõlemad Eestis tegutsevad Russia Today propagandavõrgustiku infokanalid kasutavad täna Eesti rahvusdomeeniga .ee lõppevat veebiaadressi (baltnews.ee ja sputniknews.ee).

Läti on tänaseks piiranud nii Baltnewsi, kui ka Sputniku poolt rahvusdomeeni .lv kasutamise. Sputniku materjalid koliti küll pärast piirangu seadmist üle aadressile https://sputniknewslv.com, mis on sellisel kujul nagu iga teine .com lõpuga olev suvaline aadress.

Leedu võimaldab jätkuvalt rahvusdomeene kasutada, kuid piiras ligipääsu Sputniku lehe materjalidele riigi internetivõrgust. Kuna veebileht asub Venemaa serveris, saab sellele jätkuvalt ligi väljaspoolt Leedut.

Eesti puhul asuvad Baltnewsi materjalid Venemaa serverites, kuid Sputniku infoleht asub Zone Media serveris Eestis.

Kokkuvõtteks

Tõenäoliselt kolitakse pärast Baltnewsi ja Sputniku leviku piiramist Eestis oma tegevus kuhugi mujale ning see jätkub mõnda aega samas mahus. Sulgedes võimaluse paista välja, nagu Eesti uudistekanal, marginaliseeruvad Kremli hääletorud veelgi ning neid võib oodata Põhjamaades Sputnikule osaks saanud saatus, kus võrgustik ise lõpetas kanalite tegevuse.

Kutsume üles Russia Today Eestis paiknevate tütarkanalite piiramise aruteludega edasi liikuma, ning astuma esimesi käepäraseid samme Kremli propagandakanalite marginaliseerimiseks.

Fotod: Ian Britton/Flickr/CC, ekraanitõmmis Leedu tele- ja raadiokomitee lehelt