Leedu sulges Sputniku tegevuse

18.07.2019

10. juulil otsustas Leedu raadio- ja telekomitee (LRTK), kaitsmaks autoriõigusi, nõuda internetiteenuse pakkujatelt ligipääsu piiramist Leedu Sputniku leheküljele https://sputniknews.lt. LRTK otsusele andis 12. juulil seadusliku jõu Vilniuse halduskohus, mis kohustas teenusepakkujaid lehele ligipääsu sulgema 5 päeva jooksul, ehk hiljemalt 18. juuliks.

Protsess sai alguse 3. juulil, kui raadio- ja telekomitee poole  pöördus Leedu Rahvusringhääling (LRT), mis juhtis oma avalduses tähelepanu, et Sputnik on autoriõigusi rikkudes kasutanud ebaseaduslikult LRT materjale vähemalt 1464 korral. Rahvusringhäälingu korduvatele palvetele, lõpetada autoriõiguste rikkumine, Leedu Sputnik ei reageerinud ning jätkas illegaalse materjali levitamist.

Sel korral sai Sputnikule ligipääsu piiramise põhjuseks autoriõiguste rikkumine. Samas on Leedus arutatud Kremli kontrolli all oleva RIA Novosti meediavõrgustikku kuuluva Sputniku sulgemist ka seal avaldatava sisu tõttu. Nimelt tegid  Leedu Seimi saadikud Audronius Ažubalis ja Laurynas Kasčiūnas 20 juunil avalduse Leedu ajakirjanduseetika inspektori büroole, raadio ja telekomiteele ja Sideametile, et uurida Leedu Sputniku sisu.

Saadikud viitavad Leedu avaliku teabe seaduse paragrahvile 19. See keelab meedias avaldada materjale, mis õhutavad Leedu iseseisvuse, territoriaalse terviklikkuse ja poliitlise iseseisvuse vastu suunatud tegevustele, levitavad sõjapropagandat ning kutsuvad üles sõjale või vihkamisele.

Mehed tõid oma avalduses näiteks mitmed Leedu Sputniku valeväidetega avaldatud lood metsavendade ja vastupanuliikumise kohta II maailmasõja aegadest, millega Kreml püüab ümber kirjutada Balti riikide ajalugu.

Seekordne Leedu Sputniku sugelmine võib olla ajutine, kuna ligipääs veebilehele on võimalik taastada juhul, kui sealt kõrvaldatakse ebaseaduslik materjal.

Leedu Sputniku server asub Venemaal, mistõttu piiratakse sinna ligipääsu Leedust seest. Juurdepääs on endiselt olemas lugejatele väljastpoolt Leedut ning ka VPN teenuse kasutamisel.