Propagandarünnak merelt?

11.07.2019

Nädalavahetusel toimuvad Tallinna Merepäevad, mis said tähelepanu ka 2019. aasta märtsis avaldataud Eesti Välisluureameti raportis, kuna mitmed eelnevatel aastatel festivali külastanud laevad on olnud pärit Venemaalt ning seostatavad Kremli mõjutustegevusega.

Välisluureamet kirjutas oma aastaraportis järgnevat: „Uus ja arenev suund on Vene tsiviil-laevade kasutamine mõjutustegevu-seks . Praegu „on moes“ rakendada selleks Venemaa riigi- ja õppeasutuste suuri purjelaevu, mis osalevad mere-retkedel, regattidel ja festivalidel üle maailma . Retkedega kaasnevad poliiti-lised üritused kohapealsele vene kogu-konnale, propagandaetendused Vene ajaloo valitud episoodidest ning Vene Õigeusu Kiriku misjonitöö, milleks kasutatakse  vabaõhu jumalateenistusi, imettegevaid ikoone ja pühakutesäilmeid . Erilist tähelepanu pööratakse laevu külastavatele poliitikutele, kohali-ke omavalitsuste ja äritegelastele . Hea näide on Tallinna merepäevade sage külaline – Peterburis paikneva Makarovi-nimelise Riikliku Mere- ja Jõe-laevastiku Ülikooli õppepurjekas Mir, mille pardal paikneb Vene kaasmaa-lasteorganisatsiooni – fondi Russki Mir statsionaarne Merel Paiknev Vene Keskus (Morskoi Russki tsentr).“

Eelnevatel aastatel on olnud Venemaaga seotud laevade nimekiri pikem – Tallinnas on käinud nii Välisluureameti poolt mainitud Sedov ja Mir, aga ka näiteks Nadežda ja Lukull.

Kahemastiline Nadežda on tähelepanuväärne seetõttu, et 2011. aastal avas selle pardal oma esimese merel paikneva „esinduse“ Kremli pehme jõu tugiorganisatsioon „Russki Mir“. 1912. aastal Hollandis ehitatud laeva restaureerimisprojekti suurtoetaja oli Gazprom.

Nadežda on olnud kahel viimasel aastal ka Sillamäe Linna ja Merepäevade kavas, kuid pole sinna mingil põhjusel kohale jõudnud.

Peagi algavate Tallinna Merepäevade kavast leiab sel korral ainult Venemaa registris oleva kahemastilise jahi Krasotka. Laev on ehitatud 2013. aastal ning selle eeskujuks on võetud laev Nadežda.

Oma tähelepanekutest Venemaalt pärit laevadest ja nende kasutamisest Kremli propaganda levitamisel palume teada anda Propastopi Facebooki lehel.

Foto Russki Mir kodulehelt