Eestil on õppida Slovakkia kogemusest

30.05.2019

Sotsiaalmeedia ning üldisemalt elektrooniliste suhtluskanalite sisu tõelevastavus, neutraalsus ja heatahtlikus on üha suurema surve all. Propastopi toimetusele hakkasid silma Slovakkias arendatavad lahendused ja ühised algatused sotsiaalmeedias leviva materjali kvaliteedi tõstmiseks.

5,43 miljoni elanikuga riigis käivitati ühine platvorm projekthope.sk , mis koondab enda alla üheksa erinevat ettevõtmist elektroonilise meedia sisu kvaliteedi ja inimestevahelise suhtluse parandamiseks.

#SOMTU on Facebooki kinnise grupina tegutsev ettevõtmine, mille liikmed panustavad aktiivselt sotsiaalmeedia suhtluskultuuri ja sisu kvaliteedi parandamisesse. Grupiga, kus praegu on 6086 liiget, võib liituda igaüks, kes tahab aktiivselt panustada ja vastu astuda inimestele, kes levitavad vihkamist.

#SOMTU liikmete põhimõtted on avatus, austus ja konstruktiivne diskussioon ning see liikumine on Slovakkia versioon Rootsist alguse saanud ettevõtmisele #Jagärhär (#Iamhere).

Blbec.online on Slovakkiast alguse saand Facebooki lehekülgede analüüsimise tööriist, mis aitab märgata kahtlast sisu, valet ja trollimisi. Blbec (tõlkes tolvan) keskkonna abil saab analüüsida enimlevivaid postitusi, nende levikukaart, aktiivsemaid jagajaid, aga näha ka lehel olnud, kuid nüüdseks kustutatud postitusi.

Lehekülg konspiratori.sk analüüsib ja koondab erinevate uudis- ja infolehekülgi ning koostab nendest andmebaasi. Sinna on kantud suurem osa Slovakkia inforuumis valeinfot või kallutatud materjale levitavad aadressid.

Andmebaas on tõhusaks abimeheks internetis end reklaamivatele ettevõtetele, et vältida reklaami sattumist ebasobivasse keskkonda ja reklaamiraha jõudmist valeinfo levitajate rahakotti. Andmebaasi koostab grupp tunnustatud eksperte, kelle hulgast võib leida nii poliitikateadlasi, õpetajaid, ajakirjanike, ajaloolasi jne.

Checkbot on Facebooki suhtlusrobotil põhinev uudiste tausta leida aitav abimees. Checkbot ei õpeta, ega suuna, vaid küsib, millist uudist ja kus kohast sa viimati lugesid. Andes talle lingi, vaatab ta uudise algupära ning võrdleb seda konspiratori.sk andmebaasiga. Ta seletab ära kanali omadused ning kutsub üles otsima sama infot ka mujalt.

Kogu suhtlus toimub vestluse vormis ning heatahtlikult. Tänaseks on 2018. aasta juulis käivitatud abimees analüüsinud kümneid tuhandeid uudiseid ning tema Facebooki lehel on üle 7000 jälgija.

Sebavedome Slovensko (Enesekindel Slovakkia) on ettevõtmine, mis keskendub Slovakkia postitiivsete omaduste leidmisele ja esiletõstmisele sotsiaalmeedias. Tegevus toimub Facebooki grupi põhiselt.

Demagog.sk on Propastopi lugejale juba tuttav ettevõtmine, millega analüüsitakse poliitikute teledebatte ning antakse hinnang selle sisukusele, õigsusele ja neutraalsusele.

Kord nädalas uuendatav andmebaas annab avalikult hinnangu Slovakkia poliitikutele ning kuvab nende „skoori“ läbi ajaloo. Sealt on näha, milline on ühe või teise poliitiku väljaütlemiste väärtus ning kuivõrd sageli eksitakse faktide vastu või kasutatakse demagoogiavõtteid.

Slovak elfovia on Leedust alguse saanud haldjatevõrgustiku Slovakkia kogukond, mis alustas tegutsemist eelmise aasta keskel ning hetkel kogutakse liikmeid, kes tahaksid ühiselt panustada Slovakkia paremaks muutmisesse.

Nenavistny skutok (vastik tegu) on liikumine, mis kogub juhtumite infot ja aitab sedasi aktiivselt vähendada vihakuritegusid Slovakkias. Lehekülje kaudu on võimalik edastada infot kogetud vihakuriteo kohta ning aktivistide seltskond, kuhu kuuluvad ka juristid, annab nõu, tuge ja soovitusi selle  lahendamiseks, et muuta kogu ühiskonda turvalisemaks.

Mladi proti fašizmu ehk noored fašismi vastu on algatus mille käivitaja, 15-aastane slovak Marek Machi asutas venemeelse Slovakkia partei Kotleba liikmete poolt levitatavate valede ja vandenõuteooriate levitamise vastu. Näiteks on selle seltskonna poolt Slovakkias levitatud valeuudiseid rongis toimunud vägistamise kohta, samuti on nad  kasutanud Holokausti teemat oma huvidest lähtuvalt.

Marek Machi liikumine põhineb paljuski Slovakkia ajaloo faktide tutvustamisel, taustaks fašism ja selle juured tänapäeva.

Nagu eelnevast näha, on Slovakkias asutud aktiivselt kodanikualgatuse korras oma inforuumi korrastama.

Nimekirjas on mitmeid ettevõtmisi, mida annaks edukalt käivitada ka Eestis, et puhastada meie elektroonilist infokeskkonda seal toimuva vihkamise ja trollimise piiramiseks.