Leedukate “masin” võitleb valeuudistega

16.05.2019

2018. aasta suve lõpus käivitasid valeuudiste vastu võitlejad Leedus automaatse valeuudiste leidmise ja nende paljastamise süsteemi Demaskuok (Debunk.eu).

Google Digital Innovatsiooni Fondi ja Leedu Delfi koostööna loodi valeuudiste paljastamise struktuur, kus tehniline lahendus, koostöös Leedu meediaväljaannete, vabatahtlike faktikontrollijate ja Leedu haldjatega suudab tuvastada ning paljastada valeuudise paari tunniga.

Koostööna on kaetud nii valeuudiste tehniline avastamine uudisteportaalidest, valeinfo kontrollimise osa ning valeväite kiire ümberlükkamine Leedu meediaväljaannetes.

Tehniline lahendus jälgib ligikaudu 1000 meediakeskkonna uudistevoogu, analüüsidest päevas umbkaudu 20 000 uudist leedu, vene ja inglise keeles.

Tehisintellekt märkab teadaolevate narratiivide põhjal võimaliku valeinfo paari minutiga.

Tööriist tuvastab automaatselt lugudes esinevad narratiivid ja muu info ning kategoriseerib materjali. Materjali hindamisel võetakse aluseks selle sisu, kanali leviku ulatus, jagamised sotsiaalmeedias jne.

Leedu haldjad ja vabatahtlikud faktikontrollijad analüüsivad kõige ohtlikemaid narratiive sisaldavad uudised (neid on ligikaudu 2% kogu andmemahust).

Leitud valeinfot levitavad uudised kantakse ühtsesse süsteemi ning võrgustikus olevad ajakirjanikud saavad automaatse teavituse avastatud valeuudisest.

Valeuudist ümber lükkav materjal avaldatakse operatiivselt võrgustiku meediakanalites, mis katavad ligikaudu 90% Leedu auditooriumist. Võrgustikku kuuluvad näiteks LRT, DELFI, Lrytas.lt, LNK, Žinių radijas, Freedom TV jne.

Valeuudiste tuvastamise automatsieerimine võeti ette, kuna Leedu on aastate jooksul pidanund tegelema arvukate valeinforünnakutega ning tavapärane protsess oli liiga ajakulukas ning keeruline, põhinedes reeglina googeldamisel ja analüütiku kõhutundel.

Debunk.eu eesmärk on laiendada oma monitooringu süsteemi ka teistesse Euroopa riikidesse.