Mida toob 9. mai sel aastal?

06.05.2019

Maikuu esimestel nädalatel puhuvad propagandatuuled idast keskmisest tugevamini. Venemaad valitsev režiim kasutab 9. maid oma elanike patriootiliste tunnete õhutamiseks ja impeeriumi võimsuse meenutamiseks. Aktsioonide sihtmärgiks on ka naabermaad, kelle jaoks “vabastamine” tähendas uue vallutaja tulekut. Erinev vaade ajaloole annab võimaluse pingeid eskaleerida ja fašismisüüdistusi lehvitada.

Tänavuse 9. mai nähtavaimaks aktsiooniks Eestis tõotab tulla taas “Surematu polgu” marss Tallinna bussijaamast Pronkssõdurini. Veel pole teada, kas marss on sama hõre kui 2018. aastal, kui inimesed eelistasid sõjas hukkunud esivanemaid mälestada privaatselt, ilma propagandakärata. Sputnik, Kremli propagandakanal Eestis, püüab marsile igal juhul aktiivselt hoogu anda.

Märgata võib ka püüdu kõnetada nooremaid põlvkondi, vahel üpris kentsakates vormides. Nii on veteranide ühendus Eestis korraldanud Teise maailmasõja teemalise lastejoonistuste võistluse. Venemaalt veetakse aga aktsiooni “Võidu etteütlust”, mis toimub 7. mail enam kui kahekümnes riigis, õnneks mitte siiski Eestis. Kremli püüd köita 9. mai juurde uusi vanusegruppe on mõistetav, kuivõrd sõjas võidelnuid pole enam palju elus ja kogu sündmus hakkab kaugeks jääma.

Aktiivset tegevust on oodata ka Lätis, Riias toimub koguni kaks surematu polgu marssi. Lõunanaabrite juures püüavad kremlimeelsed pingestada Riia punaarmeelaste monumendi teemat.

Kui otsida märksõna, mis 9. maiga seonduvat sel aastal iseloomustab, siis võib selleks pidada Kremli soovi näidata võitu teises maailmasõjas eri rahvaste ühise saavutusena. Varasematel aastatel on rõhutatud just Venemaa panust, kuid sel aastal on esil just endise NSV Liidu riikide kaasamine.
“Suur võit, saavutatud läbi ühtsuse” on Venemaa projekt, mis koondab mitmeid sündmusi aastatel 2018–2020. Sel aastal toimus samanimeline ajalookonverents Peterburis, kulminatsiooniks saab järgmine aasta, mil Venemaa tähistab Teise maailmasõja, Kremli kõnepruugis Suure Isamaasõja, lõppemise 75. aastapäeva.

Loe lisaks, kuidas möödus 9. mai Eestis aastatel 2016, 2017 ja 2018. Värskenda oma teadmisi ka Georgi lindi kohta.

Pildid: kuvatõmmised Sputniku kodulehelt ja Facebooki lehelt.