Nii juhitakse Kremli propagandamasinat

07.03.2019

Propastop on alati tundnud huvi Kremli propagandaaparaadi ülesehituse ja juhtimise vastu. Arvukate juhtumite näitel võib tõdeda, kuidas Venemaa meedia hakkab ühekorraga rääkima mõnest teemast, mõni teine oluline uudis vaikitakse aga maha. Koordineeritus ja totaalne kontroll puudutab nii välisuudiseid kui Venemaa siseriiklikke teemasid. Kui tuua näiteks Eestit puudutavad lood, meenuvad Pronkssõduri aegsed meediarünnakud või mullune kadunud raketi juhtum.

Lihtne öelda, et Venemaa meedia on “kontrollitud Kremli poolt”. Mida see kontroll aga täpselt tähendab: kes annab korraldusi, kes neid vastu võtab, mil viisil suunised edastatakse?

Viimasel ajal on ilmunud mitu artiklit, mis Putini meediamasina sisestruktuurile valgust heidavad. Sellest on kirjutanud Venemaa sõltumatu ajakirjanduse väljaanne Projekt ja mitmed teised Lääne allikad. Käesolev ülevaade on kokkuvõte nendest tekstidest, lingid originaallugudele on ära toodud postituse lõpus.

Propagandamasina “tegevjuht” on Aleksei Gromov

Artiklite põhjal selgub, et Venemaa propagandamasina roolis on Aleksei Gromov, president Vladimir Putini administratsiooni juhi Anton Vaino asetäitja. 1960. aastal sündinud Gromov on olnud Venemaa võimuladvikuga seotud veerand sajandit ja töötab omal kohal 11 aastat, olles sedasi üks kauem ametis olevaid Putini lähikondlasi. Gromov on väga heades suhetes Putiniga,  mõnede allikate andmetel kuulub ta koguni Putini “siseringi”. Oma poja kaudu on ta seotud Venemaa võimutruude ärioligarhidega. Tema päritolust ja hobidest saab lugeda postituse lõpus asuvatelt linkidelt.

Just Gromov jagab korraldusi ja suuniseid teemade kajastamiseks Venemaa kontrollitavas meedias. Keegi teine ametnikest seda ei tee, katsed meediat suunata Gromovi teadmata viivad Kremli ebasoosingu ja sanktsioonideni.

Iganädalased kohtumised meedia suunamiseks
Gromovi meediakontrolli peamine instrument on iganädalane kohtumine meediajuhtidega. Kohtumised leiavad aset tavaliselt teisipäeviti presidendi administratsiooni ruumides Staraja väljakul Moskvas.

Kohtumisel osalevad lisaks Gromovile kõigi suuremate Venemaa meediaväljaannete (nii riiklike kui vormiliselt eraomanduses olevate) esindajad – kas juhid, juhi asetäitjad või peatoimetajad. Samuti võtavad kohtumisest osa tippametnikud Kremli pressiteenistusest,  Riigiduumast, olulistest valitsusasutustest ja ministeeriumitest.

Projekti artiklis tuuakse välja  kohtumisel osalejad:

– Pervõi telekanal: Kirill Kleimenov, informatsiooniprogrammi direktor

– Rossija telekanal: Jevgeni Bekasov, Rossija 24 peatoimetaja

– REN TV ja 5TV telekanalid, neid esindab tavaliselt üks inimene

– NTV ja TVC telekanalid: esindajaid ei nimetata nimepidi

– RT ja Sputnik: Margarita Simonjan, peatoimetaja

– Välisministeerium: Maria Zaharova, ministeeriumi kõneisik

– Kremli ametnikud: Putini ühiskondlike projektide juht Sergei Novikov. Võib eeldada, et osaleb ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Kuidas korraldusi edastatakse?
Koosolekul osalejatele on Gromovi ametkonna poolt ette valmistatud instruktsioonid teemadest, mida järgmise nädala jooksul puudutada ning mis nurga alt käsitleda. Lisaks annab Gromov suuliselt korraldusi. Allikate põhjal tähendab tema lause “Sellele võib mitte tähelepanu pöörata” vetot teemale või uudisele.

Keelatud teemade kajastamise piirangud on sõnastatud “pideva topeltjoonena”. Nende ületamine tähendab ajakirjandusväljaandele suuri pahandusi. On näiteid, kuidas teema “vale” käsitlemine meedia poolt on toonud kaasa vihase telefonikõne Gromivilt. Ühes EUvsDisinfo loos kirjeldatakse, millised ähvardused tabasid väljaannet, mis söandas uurida keelatud teemat.

Muud kontrolli meetodid

Aleksei Gromovit iseloomustatakse kui inimest, kes ei armasta moodsat tehnoloogiat. Selle poolest sarnaneb ta president Putiniga, kes kasutavat väga harva internetti. Ülevaade meedias toimuva kohta jõuab temani igapäevaste memode kaudu, mida nimetatakse “daidžestiteks”. Neid memosid koostab Gromovi juhitud ametkond.

Meedia suunamise meetodina toimuvad ka kvartalipõhised koosolekud, kus Gromov kohtub jõuametkondade pressiteenistuse esindajatega. Iganädalaselt suhtleb armee, politsei ja prokuratuuriga Aleksandr Smirnov, Gromovile alluva ametkonna juht.

Refereeritud artiklid ei täpsusta, mil viisil saab Gromov juhiseid Putini lähiringilt või kus ja kuidas otsustatakse selle üle, kuidas meediasse jõudvaid teemasid käsitleda.

Loe lisaks:

Venemaa sõltumatu väljaanne Projekt Aleksei Gromovist ja Kremli propagandamasina tööst.

EUvsDisinfo kokkuvõte Projekti loost.

The Guardiani artikkel Putini kontrollist meedia üle.

The Moscow Timesi artikkel samal teemal.

Meduza artikkel Aleksei Gromovist .

Piltidel:

Aleksei Gromovi foto lehelt Kremlin.ru

Venemaa presidendi administratsiooni hoone Staraya väljakul Moskvas. Foto: NVO/ Vikipeedia/ CC