Novaatori viis soovitust vaktsineerimises kahtlejatega suhtlemiseks

04.03.2019

ERRi teadusportaal Novaator avaldas viis argumenteeritud soovitust vaktsineerimise vajalikkuses kahtlejatega suhtlemiseks.

Novaatori toimetaja sõnastatud soovitused keskenduvad Erfuti Ülikooli tervisekommunikatsiooni professori Cornelia Betchsi tähelepanekutele. Loos toetutakse ja viidatakse mitmele kommunikatsiooni tõhususe uuringule ja analüüsile ning tuuakse sisse ka teiste meditsiinikommunikatsiooni ekspertide arvamusi.

Lugu on kirjutatud vaktsineerimises kahtlejatega suhtlemise võtmes, kuid artiklis toodud soovitused kehtivad erineval arvamusel olevate inimeste veenmiseks ka teistel teemadel.

Novaatori toimetaja viis soovitust kõlavad:

 1. Ära lahmi ega sildista
  Vahet tuleks teha skeptikutel ja vaktsiinieitajatel. Neist esimesed kasutavad teaduslikku lähenemist ja kujundavad vastavalt sellele oma arvamust. Muu hulgas võivad otsida nad teaduskirjandust neile sobivate järeldustega uurimusi. Vaktsiinieitajad kritiseerivad seevastu teadust tervikuna.
 2. Ära korda ega võimenda müüte
  Esmajoones tuleks rõhuda müüti otseselt ümberlükkavale ning võimalikult lihtsalt esitatud faktile ja seda vajadusel laiendada. Müüti ennast võiks mainida alles seejärel ja selgitada, miks see inimesi tavaliselt segadusse ajab.
 3. Negatiivne sõnum levib kergemini
  “Negatiivset infot sisaldavad sõnumid levivad paremini, seda nii päris maailmas kui ka veebiruumis. Terviseametitel on võib-olla aeg mõelda, et nad ei pea üritama jääda faktidele tuginedes alati neutraalseks,” leidis Salathé Marcel, Lausanne’i Riikliku Polütehnikumi digitaalse epidemioloogia professor.
 4. Ära külva inimesi faktidega üle
  Valet ei usuta vaid faktipuuduse tõttu. Müüdi kummutamiseks kolme-nelja selgelt sõnastatud vastuargumendi esitamine on tõhusam, kui kümne fakti välja toomine.
 5. Hoolivus pole kadunud, kuid seda tuleks julgustada
  Inimesed pole üdini individualistlikud. Professori uurimistöö on näidanud, et karjaimmuunsusest rääkimine suurendab usku vaktsineerimise kasulikkusesse isegi lääneriikides. Ühiskonna kulul n-ö jänese sõitjate ja enda lapse vaktsineerimata jätjate arvu see eriliselt ei suurendada.

Artiklis kasutatud materjalid:

John Cooki ja Stephan Lewandowsky müüdimurdmise käsiraamat

Lausanne’i Riikliku Polütehnikumi digitaalse epidemioloogia professor Salathé Marcel uuring

Brendan Nyhan, Jason Reifler, Sean Richey ja Gary L. Freed uuring “Tõhusad sõnumid vaktsiini tutvustamisel.”

Sara Pluviano ,Caroline Watt ja Sergio Della Sala uuring “Eksitav info püsib mälus: kolme vaktsineerimist pooldava strateegia ebaõnnestumine”

Foto: Tintin44/Flickr/CC