Soome ringhääling teeb Eestile liiga

07.02.2019

Soomes on hetkel kuumaks teemaks seksuaalkuriteod, ühe räigemana neist näiteks alaealiste tüdrukute vägistamine Oulus. Kuna selles kuriteos kahtlustatakse välismaalasi, pööratakse põhjanaabrite juures suurt tähelepanu sisserändajate kriminaalregistrile.

Kohalik meedia on teemat erinevate nurkade alt käsitlenud. Ühest sellisest loost, 14. jaanuaril Soome rahvusringhäälingu Yle portaalis ilmunud artiklist on alguse saanud ka Eestist pärit inimeste segamine teemasse.

Loo “Kuriteoteateid laste seksuaalse ärakasutamise kohta on palju rohkem. Välismaalasi kahtlustatakse viiendikus juhtumites” autoriks on ajakirjanik Hanna Hanhinen. Artikkel loetleb üles 2018. aasta kuriteod  ning tõstab vahepealkirjaga esile politseiuurija Pekka Heikkineni hinnangu, et  statistikas tõusevad eriliselt esile Iraagist, Afganistanist ja Eestist pärit inimesed.

Yle artikli järeldused on jõudnud ka Eesti meediasse. Lugu on refereerinud ERR, Postimees, Delfi, Õhtuleht ja Eesti Päevaleht. Kajastuste tooni võtab kokku  4. veebruari Eesti Päevalehes ilmunud Laura Mallene loo pealkiri “Eestlased on Soomes välismaalastest pedofiilide pingereas kolmandal kohal”. Yle artiklil põhinevaid uudiseid on avaldanud ka Venemaa meedia, näiteks Pravda, Fontanka ja propagandaportaal Sputnik.

Propastop uuris lugeja vihje põhjal teemat ja selgitas välja, et Yle artikkel on vildakas ja Eesti päritolu inimeste kohta eksiarvamust levitav. Arvud, mida loos tutvustatakse, on küll täpsed, kuid nende põhjal tehtud järeldused eksitavad. Kaasnevate kommentaaride, pealkirjade ja tsitaatidega antakse olukorrast vale mulje.

Absoluutarvud ei võimalda teha õigeid järeldusi
Yle loos kirjutatakse, et 2018. aastal teatati laste vastu suunatud seksuaalkuritegudest Soomes 1400 korral, neist olid välismaalaste poolt sooritatud 183. Soome kodanike arvele jäi seega ülejäänud 1217 kuriteoteadet.

Absoluutarvudele üles ehitatud lugu ei toeta sugugi järeldusi Eestist pärit inimeste  erilisest pedofiiliakaduvustest. Artikkel tuleks pealkirjastada hoopis “Kuriteoteateid laste seksuaalse ärakasutamise kohta on palju rohkem. Soome kodanikke kahtlustatakse 80% juhtumites”.

Suhtarvud ei toeta artikli järeldusi
Tegelikult ei tohi selliseid andmeid esitada absoluutarvudena, vaid need tuleb suhestada eri kodakondsusega inimeste arvuga. Kogusime andmed eri riikidest pärit Soome elanike kohta ühte tabelisse ja võrdlesime neid Yle loos toodud kuriteostatistikaga. Kuna Soome statistikaamet avaldab välismaalaste andmed  2018. aasta kohta alles aprillis, kasutame 2017. aasta andmeid.

Tabelgraafikust järeldub, et Soome kodanike hulgas on lastevastaste seksuaalkurjategijate osakaal täpselt sama suur kui Eestist pärit inimeste seas. Järelikult pole mingit alust Eestit välja tõsta silmatorkavalt pedofiilse lähteriigina.

Kokkuvõte
Eestist pärit inimesi halvustav propagandistlik sõnum põhineb vildakal ajakirjanikutööl:
– Yle artikkel esitab Eestit puudutavat statistikat ühekülgselt, teeb sellest meelevaldseid järeldusi ja võimendab eksiarvamusi pealkirjadega. Tundub, et soovitakse tõestada kindlat seisukohta, selle asemel, et andmeid sisuliselt analüüsida.
– Eesti meedia võimendab Yle valejäreldusi. Kohalikud ajakirjanikud võtsid Soome kolleegide seisukohad üle ilma kontrollimata ning lisasid pealkirjadega veelgi värvi.
– Eesti meedias nimetatakse pedofiilideks eestlasi, mitte Eestist pärit inimesi nagu Yle loos. Eestist pärit inimesed ei pruugi olla rahvuselt eestlased. Selle eksimuse teevad Postimees, Õhtuleht, Delfi ja Päevaleht, andes nii eksijäreldusele hoogu.

Pildid: kuvatõmmised postituses kajastatud pealkirjadest