Kremli propaganda jutupunktid

28.01.2019

Avaldasime 2016. aastal propagandabingo, mis loetles mängulises vormis üles Venemaa peamised propagandateesid. Täna avaldame samal teemal värske nimekirja – anname täiendatud, põhjaliku ülevaate jutupunktidest ehk narratiividest, mida Kremli Eesti kohta levitab.

Alapunktideks jagatud nimekirja saab kasutada Idanaabri uudiste, artiklite, telesaadete või videote propagandasisalduse hindamiseks. Kui avastad mitu kokkulangevust, on see kindlaks märgiks, et tegemist propagandarünnakuga.


Kui soovid, et nimekiri oleks pidevalt silmade ees, saad selle kõrge resolutsiooniga failina välja trükkida siit.

Majandus
• Eesti majandus on tilluke ja tähtsusetu
• Eesti majandus on halvas seisus
• Eesti elab eurotoetustest, nende kahanemisele järgneb majanduse kollaps
• Lääne sanktsioonid ja Venemaa vastusanktsioonid löövad Eesti majandust
• Eesti majanduse on üles ehitanud NSV Liit, toona läks Eestil väga hästi
• Koostöö Venemaaga ja sanktsioonide kaotamine päästaks Eesti majanduse

Demograafia
• Eesti rahvastiku olukord on katastroofiline suure väljarände tõttu
• Eestis on palju vaesust ja suur majanduslik ebavõrdsus
• Eestis on suur sisseränne, tulijatega kaasnevad sotsiaalsed probleemid

Rahvussuhted
• Eestlased on russofoobid, vihates Venemaad ja venelasi
• Eestis kiusatakse venelasi taga, venelased on teise järgu inimesed, valitseb apartheid
• Venelastel takistatakse kodakondsuse saamist
• Vene keele kasutamist piiratakse
• Kreml seisab Eesti venelaste õiguste eest

Poliitika, valitsemine
• Eestit valitseb klikk, kes on võimul rahva tahte vastaselt
• Eestil puudub iseseisev poliitika, viiakse ellu Lääne suurriikide huvisid
• Eesti elanikud pooldavad häid suhteid Venemaaga
• Väikeriikidel nagu Eesti puudub jõud ja õigus maailma asjades kaasa rääkimiseks

Riigikaitse
• Eesti kaitsevägi on nõrk
• Eesti kaitsetahe on madal
• Eestis inimesed on NATO vastu
• NATO abi on näiline, tegelikku abi Eestile ei anta
• Eesti on agressiivne ja Venemaale ohtlik, ässitab NATOt Idanaabri vastu
• Sõprus Venemaaga kaotaks vastasseisu ja sõjaohu

Ajalugu
• Eesti alad kuuluvad ajalooliselt Venemaale
• Eestit ei okupeeritud, vaid see astus NSV Liitu vabatahtlikult
• Eesti levitab ekslikku ja vigast ajalookäsitlust
• Eestlased on fašistid: võitlesid II maalimasõjas vabastajate vastu, hoiavad fašismi elus tänaseni

Moraal
• Eesti on osa moraalselt mandunud Läänest
• Eesti kasutab topeltstandardeid: nõuab Venemaalt seda, mille vastu ise eksib
• Eestlased on Venemaa vastu tänamatud
• Eestis rikutakse inimõigusi

Nimekirja lugedes tekib küsimus, et miks seda kõike ikkagi räägitakse? Miks peaks aastast aastasse oma naaberriigi kohta esitama valesid ja pahatahtlikke seisukohti?
Loetelu taandub Kremli poolt levitatavale maailmavaatele, baasdiskursusele, mille järgi Eesti kuulub Venemaale. Väljendagu see allutamissoov siis ebamäärases mõjusfääri kehtestamise püüus, soovis trügida Eesti asjade eesträäkijaks või konkreetses imperialistlikus ähvardustes, igal juhul on propaganda levitamise  taustal soov kehtestada Kremli mõju Eesti üle.
Just sellele vaenulikule Эстония наша (e.k Eesti on meie oma) baasdiskursusele vastu seismine on Propastopi olemasolu ja  tegutsemise põhjus.

Vaata lisaks:

Propagandabingo

Urve Eslas Kremli propagandanarratiividest

Raul Rebane propaganda baasmüütidest

Müüdimurdja 1: Eesti ja Nõukogude Liit

Müüdimurdja 2: Eesti ja kodakondsus

Müüdimurdja 3: Eestlased kui fašistid

Müüdimurdja 4: Eesti majandus

Ülevaade Eestit puudutavatest uskumustest ühe telesaate põhjal

Avalehe foto: Mark O’ Cúlar / Flickr / CC