Onlinemeedia pisivormide välimääraja

24.01.2019

Viimaste aastatega on hoo sisse saanud ning üsna tavaliseks muutunud kõikvõimalike huvigruppide iseseisvad online väljaanded. Kanalid, mis võimaldavad traditsionaalsest meediast sõltumata sõnumit levitada ning tihtipeale tehakse seda ainult oma huvidest lähtuvalt, olles seetõttu tasakaalustamata ning kaldu materjali autori vaadete suunas.

Tähelepanemist väärib seik, et suur osa selliseid lehti on nimede ja veebiaadressidega, milles sisaldub sõna uudis – uueduudised, eestiuudised, vabaduudised jne, alustades uudisteportaalide imiteerimist juba nimest.

On üheselt mõistetav, et me ei saa lugeda võrdse häälestatusega professionaalsete ajakirjanike ja toimetajate poolt avaldatud uudist ERRis ning hobiajakirjanike tekste erakonna väljaandes.

Eestikeelsetes Facebooki gruppides on hakanud sagenema juhused, kus heauskselt jagatakse uudise pähe väljamõeldisi libauudiste lehelt või propagandatekste Venemaale kuuluvatest keskkondadest.

Online väljaanded, mis reeglina internetiavarustes olulist tähelepanu ei saaks, jõuavad oma lugejateni suuremas mahus läbi jagamiste sotsiaalmeedias. Seal uudiste postitamise formaat aga pisendab oluliselt viidet algsele allikale, selle formaadile, kontekstile ja taotlustele. Sotsiaalmeedias jagades paistavad võrdselt usutavate allikatena nii Postimees kui ka libauudiseid avaldav lugejakiri.ee.

Järgnevalt mõned näited väljaannetest:

Erakondade online väljaanded
Tegemist erakondade poolt peetavate online „uudisteportaalidega“. Need ei ole erakonna kodulehed, vaid keskkonnad, milles erakond avaldab uudiste formaadis oma ideoloogilisi tekste.

eestiuudised.ee – erakond Isamaa uudisteportaal, millest hakkab silma madal aktiivsus ning sisu räägib autorite vähesusest.

uueduudised.ee – Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna uudisteportaal, mis annab arvukalt sisendit erakonnaga seotud gruppidele Facebookis. Suur postituste arv ning aktiivsus erinevate teemade katmisel näitab professionaalide kaasamist sisuloomesse.

kesknadal.ee – Eesti Keskerakonna paberväljaande „Kesknädal“ internetiversioon. Aastaid ilmunud, kindla struktuuri ja tegijatega toimiv meediaväljaane, mis mahu genereerimiseks võtab kajastada ka otseselt partei sõnumeid mitte sisaldavaid teemasid.

vabauudised.ee –  Vabaerakonna blogivormis uudisteportaal. Sisu poolest meenutab pigem erakonna kodulehte kui uudiseportaali. Näiteks jaanuari lõpu postiused on enamjaolt erakonna kandidaatide tutvustused, mitte uudised.

Maailmavaatelised online väljaanded
Huvigruppide „uudisportaalid“, mis täidetud oma lugejaskonda huvitavate originaal või tõlkelugudega. Eesmärk oma maailmavaate propageerimine ning seda toetavate materjalide avaldamine ja levitamine internetis.

feministeerium.ee – feministliku maailmavaate uudisteportaal

meiekirik.net – Augsburgi Usutunnistuse Seltsi konservatiivne kristlik veebiajakiri.

objektiiv.ee – Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaal. Annab arvukalt sisu parempoolsetele gruppidele Facebookis. Sisu poolest regligioosse kallakuga konservatiivne keskkond, mis lisaks oma autorite materjalide publitseerib ka tõlkelugusid väljaannetest Breitbart, ZeroHedge, Infowars jne.

rahvuslane.ee – kooseluseaduse ja immigratsiooni vastase aktivisti Reimo Sillamaa poolt veetav uudisteportaal, mis lehe kirjelduse põhjal avaldab läbi rahvuslase vaatevinkli kirjutatud uudiseid. Sarnaselt Objektiivile on ka rahvuslane.ee sage allikas parempoolsetele Facebooki gruppidele.

Teemapõhised online väljaanded:
Huvipõhised väljaanded, kus avaldataval materjalil oma kindel ja kitsas valdkond.

poliitika.guru – hobi korras veetav poliitikavaatlejate blogi, mille autoriteks Andreas Kaju, Keit Kasemets, Erik Moora, Tõnis Leht, Tõnu Runnel jne.

rahaasjad.ee – finantsteemaline blogi

Meelelahutus väljaanded
„Uudistekanalid“ mille eesmärk on pakkuda meelelahutust läbi avaldatava materjali. Suur osa materjalidest on väljamõeldis või sellel väga lähedal.

lugejakiri.ee – värskeim huumorileht, mis näeb välja kui tõsine ajakirjandusväljaanne. Kirjutab libalugusid päevakajalistel teemadel, mis kahjuks leiavad jagamist kui tõsised uudised.

telegram.ee– alternatiivsetel teemadel kirjutav uudisteportaal, mille huvide hulgast leiab nii esoteerika, reptiilid kui ka lameda maa teooriad.

pilkaja.ee– pika ajalooga huumoriajakiri, mis on aktiivselt tegutsemas ka Facebooki keskkonnas

Pikkade tekstide publitseerijad
edasi.org – blogi vormis väljaanne, mis avaldab pikki arutlevaid materjale tekstigurmaanidele. Autorite seas on näiteks Ilmar Raag, Indrek Neivelt, Marko Mihkelson, Meelis Kubits, Tõnis Saarts jne.

Reklaamirahasid püüdvad online kanalid
Grupp uudistesaite, mille eesmärk on ise toota või uuesti avaldada uudiseid ja tekste, mis tooks lehele lugejaid, kellele õnnestuks reklaame kuvada.

eestinen.fi – Inno ja Irja Tähismaa poolt veetav uudisteportaal, mis avaldab eesti keeles Soome uudiseid. Sageli läheb fookus ka immigratsiooni ja rahvusluse teemadele.

goodnews.ee -kommerts uudisteportaal, mille fookus on pigem meelelahutuslikel materjalidel.

Propaganda online väljaanded
Venemaalt juhitud sisuga eestikeelsed väljaanded, mis igapäevaste neutraalsete uudistel vahel avaldavad ka Kremli vaateid ja Eesti suhtes vaenulikke materjale.

sputnik-news.ee – Venemaa propagandavõrgustiku Eesti haru, mis avaldab Kremli suuniste põhjal koostatud materjale nii eesti kui ka vene keeles.

baltnews.ee – Balti riikidest publitseeritava propagandavõrgustiku Eesti haru, mis toetatud Venemaa poolt. Avaldab propagandamaterjale nii eesti kui ka vene keeles, olles aktiivne Eesti-vastaste materjalide tootja Venemaa meediakanalitele.

baltija.eu – rahvusvahelise Kremli propaganda võrgustiku Balti haru, mis avaldab kremlimeelseid materjale peamiselt vene keeles, kuid keskkonnast leiab ka eestikeelseid artikleid. Aktiivne platvorm Kremlimeelsetele aktivistidele nagu Mstislav Rusakov, Sergei Seredenko, Dmitri Klenski, Andrei Zarenkov jt.

Eelnevad näited on valik selle žanri iseloomulikematest kanalitest. Neid lugedes või sotsiaalmeedias jagades on oluline mitte unustada nende iseärasusi ja eesmärke.