Briti Ofcom tuvastas RT tegevuses arvukalt rikkumisi

10.01.2019

Ühendkuningriigi meediaregulaator Ofcom avaldas detsembris uuringu Inglismaal leviva RT kanali saadete sisu kohta, tuues välja arvukalt rikkumisi, mis võivad saada aluseks edasiste sanktsioonide rakendamiseks.

Üldjuhul avaldab Ofcom leitud rikkumised esmaspäeviti ilmuvas ülevaates, kuid erandkorras publitseeriti 20. detsembril 190-leheküljeline uuring, mis tõi välja seitse rikkumist ajavahemikust 17. märts kuni 26. aprill 2018. Seitse rikkumist kuue nädala jooksul on Ofcomi hinnangul tähelepanuväärne, kuna on väga suur rikkumiste tihendus sedavõrd lühikese aja jooksul.

Seitsmest rikkumisest kaks puudutasid Sergei Skripali mürgitamise kajastusi, neli olid seotud Süürias aset leidnud keemiarünnakutega ning ühe teemaks oli Ukraina valitsuse süstemaatiline natsismi ülistamine. Ofcom leidis, et RT saated olid kallutatud ning esitasid lugudes ülekaalukalt Venemaa ametlikke seisukohti.

Rikkumised leidsid aset RT saadetes Sputnik, Worlds Appart ja Crosstalk, aga ka hommikustes ja õhtustes uudistes. Saated „Sputnik“ ja „Worlds Appart“ on kord nädalas eetris olev diskussioonisaated, jutusaade „Crosstalk“ läheb eetrisse kolm korda nädalas.

Briti meediaregulaator Ofcom saab leitud rikkumiste põhjal lõpetada meediakanali edastamise, nõuda programmi edastajatelt paranduste tegemist, karistada kanalit kuni 225 000 naelase trahviga, aga ka lühendada, peatada või tühistada kanali litsentsi.

Kugi Venemaale kuuluv kanal RT on pidevalt Ühendkuningriigi meedia tähelepanu all, on selle vaatajaskonna suuruseks ligikaudu 122 000 inimest, mis teeb auditooriumi osakaaluks 0,02%.

Aeg-ajalt tekkivad vaidlused Venemaa telekanalite leviku ja sisu osas näitavad selgesti vajadust sarnase meediaregulaatori järgi ka Eestis. Näiteid Eesti kohta ilmselge vale levitamisest siin edastatavates Venemaa kanalites ei pea pikalt otsima. Ühena viimastest saab välja tuua REN TV Estonia kanalil jaanuari alguses olnud saate „Sõjasaladused Igor Prokopenkoga“, kus oli teemaks Eesti kaitsevõime ning esitati ohtralt valeväiteid Eesti mereväe kohta.