FB libauudiste märgistamine andis vastupidise efekti

15.11.2018

2017. aastal kirjutasime põhjalikumalt sotsiaalmeedia kanalite pingutustest võitluses libauudistega. Ühe näitena tõime välja Facebooki algatuse, millega kasutajad said vaidlustada uudisvoos oleva loo tõepärasust, misjärel lisati keskkonna poolt sellele punane hüüumärk ning kiri, et seda lugu on vaidlustanud faktikontrollija A ja faktikontrollija B.

Tänaseks on selline küsitava väärtusega uudiste märgistamine lõpetatud, kuna üks uuring seadis kahtluse alla sellise meetodi efektiivsuse ning teine tõi välja, et selline tähelepanutõmbaja pigem kinnistab uudise sisu inimese veendumustesse.

Yale’i Ülikooli uuring tõi välja, et meetod, kus ebakohane uudis tähistatakse mingi märgistusega, paneb kõigest 3,7 protsenti rohkem inimesi kahtlema uudise sisus.

Teine uuring aga osutas, et tähelepanu püüdvate lipukeste või hüüumärkidega tähistatud uudistel on lugejate üle oluliselt suurem mõju, kuna see aitab kinnistada loo sisu lugeja veendumustes. See täehendab, et kahtlaseid uudiseid tähistades aitas Facebook pigem libauudiste mõju suurendamisele kaasa.

Tänaseks on kahtlaste lugude hüüumärgiga tähistamine lõppenud ning sellistele artiklitele lisatakse pigem teemaga seonduvaid uudiseid, mis annavad algse uudise kontrolliks täiendava tausta.

Samuti on Facebooki osas kostnud kuulujutte, et keskkond plaanib seada uudiste edasijagamise eelduseks selle, et inimene on esmalt loo avanud ning seda lugenud. Kas see info tõele vastab ning see plaan teoks saab, näitab aeg.

Fotode allikas Facebook