Leedu haldjad kui patriootlik blockchain

18.10.2018

Leedus on populaarsust kogumas Venemaa trollidega võitlevate haldjate liikumine. 2014. aastal pisikese grupi huviliste poolt käivitatud ettevõtmine on kasvanud massiivseks internetiavarustes eksisteerivaks võrgustikuks, mille suuruseks arvatakse olevat rohkem kui 4000 aktivisti, kes aktiveeruvad vastavalt vajadusele.

Aasta tagasi kirjeldasime Läti haldjate tegevust, kes tegutsevad suletud grupina, kuhu pääsemiseks tuleb läbida ka põgus taustakontroll. Leedu haldjate grupeeringu toimimispõhimõtet on juba raskem  kirjeldada. Nad ei ole registreeritud ja hierarhiliselt juhitud seltskond, kes järgib ülevalt tulevat käsku ning tormavad võitlusesse siis, kui juhid seda nõuavad.

Seltskond koosneb erinevatest Facebooki gruppidest ja üksikutest inimestest, kellest moodustub nagu blockchain meetodilt toimuv lahendus, mida ei juhita keskselt, vaid kus iga liige otsustab iga üksiku juhtumi korral, kas ta selles osaleb või mitte. Grupid on ühendatud üksikute inimeste kaudu ning info vajadusega aktiveeruda Leedu ühiskonna heaks, liigub võrgustiku põhimõttel. Ei saa välistada, et võrgustikus on üksikud aktiivsemad liikmed, kes algatusi käivitavad, kuid mass aktiveerub ikkagi sõnumipõhiselt.

Üksikutest haldjatest kokku kogunev jõud on tänaseks üsna arvestatav ressurss igasugusele Leedu- vastasele tegevusele reageerimiseks, olgu selleks siis Vene trollide rünnakud sotsiaalmeedias ja kommentaariumites või vajaduse toetada positiivsete sõnumite levimist internetis. Teisalt töötab aga võrgustik silmade ja kõrvadena kõikvõimaliku Leedu-vastase tegevuse märkamiseks ja sellele reageerimiseks.

Viimasest ajast saab virtuaalsete haldjate ühise pingutuse näideteks pidada nii nõukogude sümboolikaga varustatud Adidase kollektsiooni vastast kampaaniat, kui ka USA kaubandusketi Walmart kaubavalikus olnud sama sümboolikaga varustatud toodete kõrvaldamist nõudnud aktsiooni. Suurema virtuaalse toetajaskonna kogus ka eelmisel suvel metsavendadest vändatud lühifilmist tingitud võitlus Venemaa välisministeeriumiga, mille tulemusel pidi ministeerium astuma sotsiaalmeedias samme tagasi ja kustutama varem avaldatud postitusi.

Leedu haldjate liikumine on muutunud populaarseks ning paljud soovivad end siduda selle virtuaalse kogukonnaga, andes oma panuse võrgustiku ettevõtmistes. Täna pole enam võimalik mõõta seltskonna suurust, kuid nüüdseks on kadunud ka vajadus selle järele, kuna algselt plaanitust on saanud midagi sootuks suuremat ja võimsamat. Sellest on saanud isereguleeruv ja omaalgatuslikult Leedu asja ajav jõud internetis, mida pole võimalik üksikute liikmete kadumisel enam peatada.

Alati võib tekkida küsimus, kas sellist liikumist on võimalik kaaperdada Venemaa trollide või kodumaiste äärmuslike rühmituste poolt. Sellised probleemid välistab iga üksiku liikme võimalus otsustada, kas aktsioonis osaleda või mitte. Hea algatuse toetamiseks ei pea end ilmtingimata pidama haldjaks, päkapikuks või mõneks muuks superkangelaseks, piisab kui süda on õiges kohas.

Foto: väljavõte ühistest kampaaniatest Facebookis; allanv/Flickr/CC