Spiooniskandaal maailma meediat väga ei huvitanud

10.09.2018

Eesti meediat nädala jagu uudistega täitnud spioneerimisskandaal piiri taga erilist kajastust ei saanud. Lääne meediast leiab üksikud ingliskeelsed kajastused ning ka Venemaa meedia rääkis juhtumist minimaalselt ning tegi seda pigem neutraalselt.

Lääne meedia
Lääne meedias ilmunud artiklitest suur osa põhineb Associated Pressi Helsingi reporterilt. Seda lugu jagavad nii The New York Times, The Washington Post, Business Insider, kui ka Star Tribune. Artikkel räägib meeste taustast ning sõna saavad prokurör ja kaitseväe juhataja. Detailidest tuuakse välja, et Metsavas rääkis soravat vene keelt ning et Eesti Delfi andmetel teenis Pjotr Volin Nõukogude armees. Varssavi Instituut keskendub artiklis meeste Venemaa taustale, viidates, et info edastamine sai võimalikuks tänu nende Nõukogude ajast pärit kontaktidele. Eraldi tuuakse välja, et kontakti saadi ilmselt läbi Volini, kes Nõukogude ajal töötas KGB piirivalves. Raadio Vaba Euroopa avaldas kokkuvõtva artikli AP, Delfi ja Baltija.eu portaalide info põhjal.

Venemaa meedia
Venemaa online kanalite monitooringurobot Propamon leidis spioneerimisjuhtumi kohta 12 kajastust, mis jagunesid kolmele juhtumile järgnenud päevale.

Kirjutatud lood olid oma olemuselt pigem neutraalsed ning sisaldasid Eesti meediakanalitest saadud infot. Tsiteeriti Kaitsepolitseiameti direktorit, peaministrit ja kaitseväe juhatajat. Lugudes toodi välja mõlema kahtlustatava mehe taustad ning hetkel teada olevad detailid.

Ühes uudisloos tuuakse esile Metsavase osalemine „patriootliku“ õpetuse andmisel Eesti noortele ning Venemaa ja selle meedia tegevust kritiseerivad postitused tema sotsiaalmeedia kontol. Selle info allikaks on märgitud Sputnik Estonia.

Kõige naeruvääristavam lugu ilmus onlineväljaandes Eurasia Daily ning kandis pealkirja „Eesti hurraa-patrioot major Metsavas osutus GRU agendiks”. Selles loos tuuakse juhtumi taustale ning peaprokuröri ja kaitseväe juhataja tsitaatidele juurde ka Metsavase konfilkt venemeelse popgrupi Mei Day juhtfiguuriga ning esinemine ETV saates „Vabariigi Kodanikud“. Veebiväljaanne Eurasia Daily on kanal, mis vahendab arvestataval määral Baltnews Eesti materjale.

Kui idapiiri-tagused väljaanded olid kajastustes tagasihoidlikud ja pigem mõõdukad, siis Venemaa meedia Eestis tegutsevate propagandasabarakkude lood olid kõike muud kui tagasihoidlikud. Nendest on pikemalt kirjutanud Postimees. Propastop ei pea vajalikuks nendele kajastustele suuremat tähelepanu pöörata, kuna neist lugudest ükski ei leidnud toetust Venemaa meediavõrgustikus.

Üldiselt võib Venemaa meedia hillitsetud kajastuste põhjuseks pidada asjaolu, et paljastatud spioonid tegutsesid Venemaa huvides. Idanaabri meedia on sarnaselt madalat profiili hoidnud ka eelnevate spioonide kinnipidamisi kajastades ning näitas mõningast aktiivsust ainult 2017. aastal spioneerimise tõttu kinni peetud noormehele „süütu nooruki“ tausta loomisel.