Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 5. osa

23.07.2018

Jätkame ülevaate andmist inimestest ja organisatsioonidest, mis tegutsevad Eestis, kuid on seotud Kremli mõjutustegevusega. Andmed baseeruvad avalikel allikatel: ajakirjanduses avaldatud infol, kapo aastaraamatutel, otsingutel keskkondades rik.ee ja inforegister.ee, samuti organisatsioonide kodulehtedel avaldatud teabel.

Täna vaatleme isikuid ja organisatsioone, kelle tegevusalaks on vene keele õpetamine ja noorsootöö. Ülevaatesse on nad kirjutatud sidemete tõttu Venemaa fondiga Russki Mir.

Russki Mir (ek vene maailm) on Venemaa presidendi Vladimir Putini initsiatiivil 2007. aastal loodud organisatsioon, mille põhikirjajärgseks eesmärgiks on vene keele toetamine. Keeleõpe on siiski mõjutustegevuse kattevari, fondi ideoloogia juurde käib pehme jõu abil Kremli suurriiklike ambitsioonide edendamine.

Tsiteerime kapo aastaraamatut: “Alates 2006. aastast kujundatakse kaasmaalaste poliitikat üha enam nn. põlise Vene ala põhimõtet rõhutavast kontseptsioonist russki mir lähtuvalt. See ideoloogia püüab venelasi identiteedi säilitamiseks üle maailma ühendada kultuuri, keele, usu jt. põhimõtete alusel. 2008. aastal asus fond Russki Mir aktiivselt tegutsema ka Eestis, finantseerides mitmeid siinsete “kaasmaalaste” projekte. Eestis on nimetatud fondiga seotud mõned endised NSV Liidu eriteenistuste ohvitserid ja mitmed äärmuspoliitikud.”

“Fondi tegevuse kaudu Eestis saavad Venemaa Föderatsiooni eri ametkonnad senisest enam mõjutada siinseid kaasmaalaspoliitikaga seotud protsesse.”

Fondi ei nimeta Kremli pehme jõu tööriistaks üksnes kapo, vaid ka näiteks USA NATO ühing Atlantic Council ning Briti mõttekoda Chatham House.

Arvestades perekondlike sidemete olulisust selles võrgustikus võib huvitava faktina lisada, et Russki Mir fondi juhi Vjatšeslav Nikonovi vanaisa on Vjatšeslav Molotov, NSV Liidu välisminister aastatel 1939-1949 ja Eesti 1941. aasta okupeerimise võtmeisik. 

 

Võrgustik 6 Russki Mir

 

Organisatsioonid

MTÜ Puškini Instituut
Tegevusalaks on vene keele õpetamine. Korraldanud noortelaagreid “Minu Pribaltika” ja “Baltfest 2017”, milles toimuva lõhestustegevuse on ära märkinud kapo: “Esimest neist laagritest külastas Venemaa välisministeeriumi kaasmaalaste osakonna juht O. Malginov, kelle sõnul soovib kaasmaalaste osakond oma tööd ümber korraldada, loobuda formaalsetest tööskeemidest ning orienteeruda rohkem sihtrühmadele ja tööle noortega.”
2008. aastast asub MTÜ ruumides fondi Russki Mir Eesti esindus.

MTÜ Baltic Youth Alliance
Kapo aastaraamatus mainitud noortelaagrite üks korraldajatest. Tegeleb aktiivselt Põhja-Tallinna noortekeskusega, mille vabatahtlik Andrejs Rusinovskis on väidetavalt ka Puškini Instituudi töötaja.

MTÜ Reval Media Agency
Kirjastab rma.ee ja rksnord.eu veebilehti.

MTÜ Tallinna Vene Keele Kool, MTÜ Vene Keele ja Kirjanduse Õppejõudude Assotsiatsioon.

 

Võtmeisikud

Andrei Krasnoglazov
Võrgustiku keskne aktivist, Puškini Instituudi juhataja, võrgustiku MTÜ-de juhatuste liige, seotud veebilehtede kontaktisik ja omanik. Kuulunud Venemaal tegutseva kaasmaalaste koordinatsioonikogu juhatusse. Saanud 2008. aastal Vladimir Putinilt medali vene kultuuri ja keele edendamise eest Eestis.
Krasnoglazovi seostele Venemaa valitseva režiimiga on viidanud kapo aastaraamat. 2015. aastal süüdistati Krasnoglazovit Narva linnavalitsuse eraldatud summade omastamises ja dokumendi võltsimises, ent 2018. aastal mõistis esimene kohtuaste ta õigeks.

Inga Mangus
Puškini Instituudi direktor, õpetusteaduste doktor. Kuulub mitme võrgustiku MTÜ juhatusse. Andrei Krasnoglazovi abikaasa. Venekeelses meediast leiab artikleid, kus avaldub Manguse seos Russki Miri fondide toel korraldatud ettevõtmisega. Russki Miri kodulehel on avaldatud Mangusega mitu intervjuud (esimene, teine).

Katriin Mangus ja Anett Mangus
Võrgustikku kuuluvate MTÜ-de juhatuse liikmed, Krasnoglazovi ja Inga Manguse tütred.

 

Hallatavad veebilehed
Pushkin.ee, Estapryal.ee

Rma.ee
Reval Media Agency veebileht, vahendab võrgustiku tegevusega seotud uudiseid ja fondi Russki Mir toetatud ettevõtmisi, ent peab Georgi lintide lehvides meeles ka Suure Isamaasõja algust.

Rusest.ee, Rksnord.eu
Krasnoglazovile ja Reval Media Agencyle kuuluvad Venemaa kaasmaalaste liikumise veebilehed. Teemadeks õiguskaitse, aga ka näiteks Surematu Polgu liikumise promo. 

 

Seosed Venemaaga
Võrgustiku MTÜd on otseselt seotud Venemaa riikliku rahastusega, saades toetust fondist Russki Mir. Võrgustiku tegemisi promovad regulaarselt Kremli propakandakanalid Eestis Baltnews ja Sputnik.

Loe ka teiste võrgustike kohta:

Võrgustik 1 “Protestijad”

Võrgustik 2 “Valveaktivistid”

Võrgistik 3 “Propagandameedia käsilased”

Võrgustik 4 “Propagandaklubid”

Võrgustik 5 “Natsiteema õhutajad”

Pildid:
Andrei Krasnoglazovi foto aastast 2011: Stanislav Moškov /Den za Dnjom / Scanpix.
Puškini Instituudi välisuks: Propastop / CC