Rootsi taaselustas tegutsemisjuhised kriisisituatsioonideks

19.07.2018

Rootsi tsiviilkaitseamet avaldas 2018. aasta alguses voldiku pealkirjaga „Kui tuleb kriis või sõda“, milles antakse õpetusi tegutsemiseks kriisi või sõja korral, kui igapäevased rutiinid ei pruugi enam toimida.

Sellist juhendmaterjali on Rootsi avaldanud ka varem. Teise maailmasõja järgselt levitati kuni 1963. aastani elanikele infomaterjali „Kui tuleb sõda“. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele jagati sarnast infot veel kuni 1991. aastani.

Voldiku üheks ajendiks võib pidada 2014. aastal Rootsi vetes toimunud intsidenti Venemaa allveelaevaga, mis tekitas ühiskonnas palju arutelusid riigi kaitsmise vajaduse ja võime üle. 2017. aasta lõpus valmis ka Rootsi riigikaitse arengukava töörühma raport, mille kohaselt ei saa enam välistada riigi vastu suunatud sõjalist agressiooni.

Voldik, mida paberkujul trükiti 4,8 miljonit eksemplari on elektrooniliselt avaldatud nii PDF kui ka audio failidena 17. keeles.

Voldiku sisu lähtub Rootsi totaalse kaitse kontseptsioonist ja koondab infot hädaolukorras toimetulekuks ning ülevaadet riigikaitse põhimõtetest. Samuti on seal avaldatud praktilised juhendeid toidu, vee ja soojade riiete varumiseks ning teiste elutähtsate nüansside kohta. Samuti tuletatakse meelde iga kodaniku kohust oma riigi kaitsmisel.

2018. aasta voldikusse on lisatud kaasaegsete teemadena juhendid valeinfo tuvastamiseks ning käitumiseks terrorismiakti korral.

Eestis on sarnase algatusega välja tulnud Naiskodukaitse vabatahtlikud, kes on valmistanud kriisiolukordades käitumise lihtsustamiseks mobiilirakenduse. Naiskodukaitse tutvustab oma äppi järgmiselt: “Mobiilirakendusest „Ole valmis!“ leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks, mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta.”

Propastop peab vajalikuks sarnaselt Rootsiga kokkuvõtliku materjali avaldamist ka Eestis ning kutsub üles riiki sellega lähimas tulevikus tegelema.

Foto: ekraanitõmmis voldikust ja Naiskodukaitse rakendusest