Kas suutsid leida õige vastuse?

28.06.2018

Avaldasime jaanipäeva eel postituse, mis kutsus lugejaid oma uuriva ajakirjaniku oskusi teritama. Ülesandena palusime välja selgitada linna, tänava ja majanumbri, mille ette on pargitud sellel pildil olev auto. 

Õige vastus

Esimene järeldusloogika lähtub auto salongiekraanil näha olevast infost.

 – Autos mängib raadiojaam WDR 2, mille asukoht on Vikipeedia andmetel Köln. Võib eeldada, et auto asus pildistamise hetkel Saksamaal, tõenäoliselt Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal.

–  GPS-seade osutab, et auto asukoha läheduses on maanteed numbriga 224 (variandina ka 274, number on halvasti loetav) ja 52. 

– Uurides Google kaardiotsingu abil Lääne-Saksamaa maanteede numbreid ilmneb, et teed 224 ja 52 ristuvad Saksamaal Esseni linnas.

– Kõrvutades salongiekraani kaarti Esseni kaardiga paistab, et auto asus pildistamise hetkel Rüttenscheidi linnajaos, Ursulastrasse või Heidistrasse tänavate piirkonnas. 

Selle järeldusliini järgi saab kätte ligikaudse vastuse, linna, tänavad ning rea võimalikke majanumbreid. Kuivõrd aga eesmärgiks on täpne aadress, tuleb lisada teine järeldusloogika – pildiotsing.

 – Foto allkiri näitab, et see  on pärit  Vida Press pildipangast, millele juurdepääsuks on vaja kasutajakontot. Otsides aga sarnast fotot Tineye.com pildiotsingu abil, võib leida selle ka Alamy.com pildipangast. 

– Foto autoriks on märgitud Jochen Tack. Google otsing toob esile sellenimelise Saksa fotograafi kodulehe, kontaktaadressiga Ursulastrasse 9 Esseni linnas Saksamaal.

– Fotopangast nähtub, et samal fotosessioonil on tehtud teisigi pilte, neil paistab maja, mille ette oli auto pildistamise ajaks pargitud. Soovi korral võib ühelt fotolt leida ka auto numbri EJT150.

 – Google Street View otsing piirkonnas kinnitab, et foto on tehtud maja ees, mille aadress on sama mis Jochen Tacki stuudiol: Essen, Ursulastrasse 9. See ongi õige vastus.

Kuidas lugejad ülesande lahendasid?

Tegime mängu avalikuks blogis ja Facebookis neljapäeval, 21. juunil kell 9.00.

Esimene vastus saabus kell 9.12, paraku oli see vale.

Esimene vastus, mis sisaldas õiget tänavanime ja ühe võimaliku variandina ka maja numbriga 9, saabus kell 9.24.

Esimene professionaalse ajakirjanike poolt antud vastus (saatsime teate ülesandest eelmisel päeval Eesti meediamajade uurivatele toimetustele) laekus kell 11.12, märgitud oli õige tänav, kuid vale maja. 100% õiget vastust elukutseliste poolt ei saabunudki. Seega, amatöörid tegid seekord proffidele kaela.

Enamus vastajaid kasutasid lahenduse leidmiseks otsingut navi ekraanipildi põhjal, mis annab üksnes ligikaudse tulemuse. Mitu vastajat kasutas siiski kahte järeldusteed, ajades ka piltniku ning foto jälgi. Sedasi üheselt õige vastuseni jõudnud osalejad võivadki end mängu võitjateks pidada.

 

Loe lisaks avalike allikate põhise uuriva ajakirjanduse kohta siit.

Pildid: kuvatõmmised loos viidatud veebilehtedest.