Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 3. osa

14.06.2018

Jätkame ülevaate andmist kaitsepolitsei aastaraamatutes ära toodud Eesti-vastast lõhestustegevust harrastavatest MTÜ-dest. Joonistame skeemidele nende organisatsioonidega seotud inimesed ning nende omavahelised seosed.

Võrgustik 4 “Propagandaklubid”

Võrgustik on seotud Venemaa ajalehega Komsomolskaja Pravda (ek Komsomoli Tõde) ja selle Balti riikide venekeelsetele elanikele suunatud portaaliga Kompravda.eu ehk Komsomolskaja Pravda v Severnoi Jevrope (ehk Komsomoli Tõde Põhja-Euroopas).

Võrgustiku hallatavad veebilehed

Kompravda.euImpressum-club.eu

Organisatsioonid

MTÜ Impressum
Korraldab aruteluklubi, mis koguneb kord kuus Tallinnas hotell Euroopa konverentsisaalis. Esinema kutsutakse erinevate elualade inimesi Venemaalt. Enamasti kattuvad lektorite vaated Kremli ametliku poliitikaga ja on Eesti suhtes vaenulikud. Mõne esinejad on saanud sisenemiskeelu Eestisse.
Õhtuleht tegi 2015. aasta reportaaži ühelt klubi  kohtumisõhtult, kus käsitleti Ukraina sündmusi.

OÜ SKP Media
Ettevõte, mis tegeleb Kompravda.eu välja andmisega, juhatuse liige Igor Teterin. Omanikuks 25% ulatuses Venemaa firma Komsomolskaja Pravda Publishing House, mis otsis Balti meediaprojektide arendamiseks raha juba 2007. aastal.
SKP Media käive oli 2016. aasta 199 000 eurot, 2018. aasta I kvartalis 51 000 eurot.

MTÜ Baltinpress
Üks Kompravda.eu väljaandjaid.

MTÜ Art Dialog
Võrgustiku noorim liikmesorganisatsioon, asutatud oktoobris 2017. Tegevusalaks on märgitud teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas.

MTÜ Masterclass

Võtmeisikud

Igor Teterin
Võrgustiku projektide tegevjuht, vastutab Impressumi ja Kompravda.eu igapäevase toimimise eest.

Galina Sapožnikova
Võrgustiku eestvedaja. Endine Komsomolskaja Pravda ajakirjanik, kes korraldab sarnaseid aruteluklubisid ka teistes riikides. Teinud koostööd propagandaportaaliga Sputnik. Kuulutatud Leedus 2015. aastal riigivastase tegevuse tõttu ebasoovitavaks isikuks. Andnud välja raamatu, milles esitab vandenõuteooriaid Leedu taasiseseisvumiseni viinud sündmuste kohta.
Loe ka Kesknädalas ilmunud intervjuud Sapožnikovaga.

Kapo on kirjutanud võrgustiku liikmete tegevusest 2014. aastal: “Impressumi asutasid 2008. aastal Komsomolskaja Pravda v Severnoi Jevrope väljaandja Igor Teterin ja Komsomolskaja Pravda ajakirjanik Galina Sapožnikova, et korraldada suunatud arutelusid Venemaa mõjutustegevuse jaoks olulistel teemadel. Impressumi korraldamisel on alates 2008. aasta sügisest toimunud regulaarsed Eesti-vastased propagandistliku sisuga üritused.
Teadaolevalt oli Eestisse loodud propagandaklubi esimene, mis asutati endise NSV Liidu okupeeritud territooriumil paiknevatesse riikidesse, mida Venemaa peab oma mõjusfääriks. Sama grupp on oma tegevust Venemaa naaberriikides aasta-aastalt laiendanud. 2009. a juulis moodustati Moldovas ja Ukrainas Krimmis Galina Sapožnikova eestvedamisel klubi Format-A3, mis kasutab Impressumiga identset formaati ja samu esinejaid. Järgmine laienemine toimus 2010. a septembris, kui Ukraina pealinnas Kiievis alustas tegevust Skovoroda Klubi. 2011. a aprillis alustas Format-A3 kohtumisõhtute korraldamist Lätis ja 2012. a sügisel Leedus.
Kõik nimetatud klubid – Impressum, Format-A3 ja Skovoroda on sisult samad. Impressumi üritustel ei toimu vaba mõttevahetust, vaid levitatakse enamasti Venemaa mõjutustegevuse põhisõnumeid.“

Seosed Venemaaga
Võrgustik on võtmeisikute tausta ja omanikeringi kaudu seotud Venemaa ühe suurema väljaandega Komsomolskaja Pravda. Väljaanne kuulub läbi Media Partner nimelise valdusfirma Kremliga lähedalt seotud Venemaa naftakontsernile ESN Grupp, mida juhib Venemaa Raudtee ja Gazpromiga seotud Grigori Berjozkin.
Kapo aastaraamat kirjutab, et Venemaa fondide toel käivitati 2015. aastal Kompravda.eu rubriik Pravozaštšita, mille teemade valik ja tonaalsus järgivad tavapärast Venemaa Balti riikide suunalist retoorikat.

Loe ka teiste võrgustike kohta:

Võrgustik 1 “Protestijad”

Võrgustik 2 “Valveaktivistid”

Võrgistik 3 “Propagandameedia käsilased”

Võrgustik 5 “Natsiteema õhutajad”

Võrgustik 6 “Russki Mir”