Võitjad ja kaotajad Babtšenko juhtumis

11.06.2018

Mai lõpus raputas maailma uudis Kremli suhtes kriitiliselt meelestatud ajakirjaniku Arkadi Babtšenko tapmisest. Päev hiljem ilmus surnuks peetud ajakirjanik Ukraina julgeolekuteenistuse pressikonverentsile ning selgus, et tegemist oli lavastatud tapmisega, hoidmaks ära reaalset mõrva ning vahistamaks selle plaanijaid.

Kuivõrd „tapetu“ oli ajakirjanik, sai „mõrv“ selle toimumise päeval ulatusliku globaalse meediakajastuse. „Mõrvast“ teatamisega kaasnes Ukraina võimude poolt Venemaa süüdistamine ajakirjaniku tapmises.

Loomulikult kaasnesid „mõrvaga“ arvukad kaastundeavalduse ning Venemaad süüdistavad väljaütlemised mitmete väljapaistvate avaliku elu tegelaste poolt.

Kõige selle taustal tuli järgmisel päeval avaldatud teade mõrva lavastatuse kohta kõigile külma dušina ning on tekinud elava arutelu eetika, lubatu ja lubamatu, eesmärgi, motivatsiooni ning ka Ukraina võimude käitumise suhtes.

Jättes kõrvale toimunud sündmuse detailid, mida on püüdnud avada BBC, vaatasime meedias avaldatud arvamusi ning püüdsime analüüsida juhtunu mõju laiemalt.

Laias laastus jagunevad arvamused kaheks – ühed mõistavad hukka mõrva lavastamisega seotud ulatusliku meediaoperatsiooni ning teised õigustavad Ukraina käitumist, pidades seda ainuõigeks.

Juhtumi kohta on arvatud, et see õõnestas ajakirjanduse tõsiseltvõetavust, viis libauudiste olemuse veel kaugemale lubatavuse piirist, mängis Venemaa propagandale kätte relva Lääne maailma vastu ning kasutas ära Lääne meediat Ukraina infooperatsioonis Venemaa vastu. Selliste arvamuste avaldajate seas on põhiliselt Lääne meedia ning avaliku elu tegelased, analüütikud ja poliitikud.

Toimunud õigustajad seevastu toovad välja, et operatsiooniga säästeti inimelu ning Ukraina julgeolekuteenistus asus selgelt ajakirjaniku kaitsele. Selleselt asja nägevad kommentaatorid on üsna suures osas tihedamalt seotud Ukrainaga või olnud ise Venemaa hambus.

Mitmetes artiklites tuuakse välja, et Ukraina peab usaldusväärsuse säilitamiseks kiiresti asuma põhjendama korraldatud meediaoperatsiooni vajalikkust ning veenma maailma selle vältimatuses. Selge on, et nii Lääne meedia kui ka tavainimeste jaoks on selline juhtum tekitanud kahtluse iga järgneva Ukraina võimude poolt avaldatud info kohta.

Sündmusest on möödas liiga vähe aega ning palju on veel selgitusteta, et hinnata üheselt kaotajaid ja võitjaid. Üldiselt tundub, et sel korral oli võitjaid oluliselt vähem kui kaotajaid.

Andes hinnanguid toimunule, tuleks selgelt eristada Babtšenko päästeoperatsioon Venemaa vastasest meediaoperatsioonist.

Esmapilgul tundub, et üht-teist on kaotanud Ukraina, eeskätt poolehoidjate ja välismeedia silmis.
„Mõrvatud“ Babtšenko võitis eeldatavalt elu, kuid kaotas usaldusväärsuse ajakirjanikuna.
Ajakirjandus laiemalt on sattunud enesele teadmata Ukraina meediaoperatsiooni ja sedasi libauudist levitades saanud pigem kahju.
Venemaa on saanud ühe reaalse näite, kus Ukraina ja ka Lääne maailm on osalenud teadlikus manipulatsioonis.

Sõltuvalt kontekstist ning olukorrast, milles üks või teine arvamuse avaldaja elab, lahknevad ka arvamused. Ukraina kriisikoldes elavad või sellega lähedalt seotud inimeste poolehoidu toiminule on ülejäänud maailmal raske distantsilt mõista, kuid sellise tagajärjega oleks tulnud meediaoperatsiooni korraldades arvestada.

Foto: ekraanitõmmis pressikonverentsist