Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 1. osa

28.05.2018

Kaitsepolitsei viitab oma aastaraamatutes regulaarselt erinevatele MTÜdele ja isikutele, kes tegelevad Eestis propagandamaiguliste ettevõtmiste või lõhestavate aktsioonidega, ning saavad toetust Venemaalt.

Propastop avastas, kui keeruline on selliste organisatsioonide kohta ülevaatlikku infot saada. Kapo aastaraamatud on kättesaadavad ebamugavas pdf-formaadis, artiklid ajakirjanduses puudutavad üksnes mõnda värvikamat MTÜd-isikut. Puudub hea kokkuvõte organisatsioonidest, nende omavahelistest seostest ja juhtfiguuridest. Liikvel on mitmeid erinevaid nimekujusid.

Olukorra parandamiseks otsisime kapo aastaraamatutest välja seal mainitud MTÜde ja sihtasutuste nimed. Seejärel vaatasime avalikest rik.ee ja inforegister.ee keskkondadest, kes on organisatsioonide juhatuses ning millistes organisatsioonides nad veel osalevad. Lõpuks otsisime ajakirjandusest viiteid kapo mainitud isikute tegevuse kohta.

Tulemuseks saime vähemalt kuus võrgustikku, andsime neile tinglikud järjekorranumbrid ja nimetused. Materjali mahukuse tõttu avaldame seosed mitme järgneva postitusena.

Võrgustik 1 “Protestijad”

Võrgustikku iseloomustab aktiivsus protestiaktsioonide korraldamisel ja nendel osalemisel: Surematu polgu rongkäik, sügiseti korraldatav NATO-vastane „rahumarss“, Venemaa poolt hõivatud Ida-Ukraina elanikele annetuste kogumine. Tallinnas avaldati meelt Läti haridusreformide vastu, aga ka Läti kremlimeelse aktivisti Aleksandr Gaponenko toetuseks.

Võtmeisikud:
Allan Hantsom on “rahumarsi” ja Surematu polgu eestvedaja, venekeelse portaali rodina.ee juhtfiguur, propagandaportaali Baltnews kaasautor. Äramärgitud kapo aastaraamatus.

Sergei Tšaulin viib aktsioone reaalselt läbi ja korraldab koha peal nende tegevust. Tšaulin oli Kremli toetatud liikumise Öine Vahtkond juhtkonnas, kuid osales ka näiteks 2017. aasta Õismäe hõberemmelga protestides. Ära märgitud kapo aastaraamatus.

Aleksei Jessakov on rongkäikude korraldaja ja sage külaline erinevatel aktsioonidel.

Elina Jessakova on eelneva kolmiku abiline, kes osaleb samuti aktiivselt protestiaktsioonides ning aitab nende korraldamisele kaasa. 2016. aastal tegi ta katse toimetada Venemaalt Eestisse Russia Today poolt antud Georgi linte ja šokolaadi.

Veel osalevad MTÜdes Dmitri Gorban, Andrei Kolomainen, Anatoli Loginov, Sergei Seleznjov.

Organisatsioonid:
Võrgustikuga seostuvad MTÜ Venemaa Kaasmaalased Euroopas, MTÜ Eesti Indoeurooplaste Liit Rodina ja MTÜ Dobrosvet.

Võrgustiku hallatavad veebilehed:
ruscompatriot.eurodina.ee, dobrosvet.eemojpolk.eu

Seosed Venemaaga:
Võrgustiku liikmed saavad regulaarselt sõna Venemaa propagandakanalites, 2018. aastal osaleti Sputniku korraldatud telesillas. Donbassi aktsioon toimus sünkroonis Venemaa propagandistlike abikonvoide saatmisega okupeeritud Ida-Ukrainasse. Kohtutud on Venemaa riigiduuma liikmetega ja peetud ettekandeid. Georgi lintide juhtum näitab, et piiri tagant saadakse ka materiaalset abi.

Võrgustik 2 “Valveaktivistid”

Suurima liikmeskonnaga võrgustik esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides ning proovib seal levitada sõnumit, nagu kiusataks siin venekeelseid inimesi taga või rikutaks inimõiguseid. Mitmed liikmed astuvad regulaarselt üles Venemaa propagandameedias, samuti osaletakse protestiaktsioonidel.

Organisatsioonid:
Võrgustikku kuuluvad kapo aastaraamatus mainitud MTÜ Inimõiguste Teabekeskus, MTÜ Eestis Asutatud Venemaa Kaasmaalaste Ühingute Liit, MTÜ Vene Kool Eestis. Läbi isikute seostuvad MTÜ Inimõiguste Kaitse Keskus Kitež, MTÜ Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, MTÜ Maardu Venemaa Kaasmaalaste Ühing jpt.

Võtmeisikud:
Alisa Blintsova on seotud mitme MTÜga. Osalenud protestiaktsioonides Eestis ja Brüsselis ning edastanud propagandameedias Eesti kohta valesid ning kallutatud infot.

Mstislav Russakov on seotud mitme MTÜga. Algatas veebruaris rivilaulu skandaali ning astus Venemaa propagandakanali RT saksa versioonis üles Eestit halvustavate kommentaaridega.

Aleksei Semjonov on MTÜ Inimõiguste Teabekeskus juht.

Larissa Neštšadimova on kunagise Öise Vahtkonna pressiesindaja ning aktivist.

Anatoli Jegorov on aktiivne osaleja MTÜ Vene Kool Eestis poolt korraldatavatel pikettidel.

Veel on MTÜdes tegevad Oleg Nazmutdinov, Jevgeni Broi, Ivan Anikejev, Dmitri Suhhoroslov, Jelena Radkovets, Viktor Poljakov, Kirill Kazakov, Marijam Rannak, Sergei Gavrikov jpt. Oleg Kulikov  ja Sergei Vertsinski kuuluvad veel mitme skeemil esitamata MTÜ juhatusse.

Hallatavad veebilehed:
venekool.eu, kitezh.eu, vasakpartei.eerelvavendlus.ee

Seosed Venemaaga:
MTÜ Inimõiguste Teabekeskus on kapo andmetel rahastatud Venemaa riiklike fondide poolt. MTÜ Vene Kool Eestis on saanud toetust Venemaa fondilt “Russki mir”. Mõlemad organisatsioonid on Venemaa toel osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja korraldanud Eestis seminare. Kaasa on löödud Läti kremlimeelsete aktivistide pikettidel. Võrgustiku liikmed saavad regulaarsete valvekommentaatoritena sõna Venemaa propagandakanalites.

Loe ka teiste võrgustike kohta:

 

Võrgistik 3 “Propagandameedia käsilased”

Võrgustik 4 “Propagandaklubid”

Võrgustik 5 “Natsiteema õhutajad”

Võrgustik 6 “Russki Mir”

 

Lisalugemist:

Astroturfing ehk libarahvaliikumiste organiseerimine.

ERR lugu Venemaa toetatud võrgustike kohta.

 

Skeemid: Propastop / CC

Foto: Surematu polgu marss Tallinnas 2018. aastal. Propastop / CC