Sputnik kaebas Eesti ajakirjanduse Pressinõukogusse

30.04.2018

Propagandaportaal Sputnik on avanud uue rinde vastasseisus Eesti meediaga. 23. aprillil esitas portaal kaebuse Pressinõukogule, milles süüdistab ERRi, Postimeest ja Õhtulehte valeinfo avaldamises Sputniku kohta.

Kaebus puudutab Propastopiski kajastatud juhtumit. Nimelt saatis Sputnik märtsi keskel Eesti kaitseväele kirja spekulatsioonidega, nagu oleks kuulihaavaga Kuperjanovi pataljoni sõdur olnud vene rahvusest ja teda tulistatud põgenemiskatsel. Kogu juhtum olla aga põhjustatud kehvadest rahvussuhetest väeosas. Kaitsevägi ei hakanud provotseerivate valeväidete asjus propagandaportaaliga suhtlema, vaid saatis kirja edasi Eesti meediaväljaannetele. Need kirjutasid juhtumist mitu artiklit, mida Sputniku kaebus puudutabki.

Pressinõukogu lehel on näha, et Sputniku peatoimetaja Jelena Tšerõševa poolt on sisse antud neli kaebust, igaüks eri meediaväljaande vastu, kuid kõik sarnase sisuga. Kaebuste kohaselt sisaldavad kaitseväe juhtumit käsitlevad artiklid valeväiteid ja neis ei ole sõna antud Sputnikule.

Pressinõukogu on Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) poolt loodud ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgan. EALL-iga liitunud meediaväljaanded kohustuvad vabatahtlikult jälgima ajakirjanduseetika koodeksit. Nõukogu käsitleb omalaadse eetikakomisjonina inimeste kaebusi EALL liikmete vastu, teeb seda tasuta ja päriskohtuga võrreldes palju kiiremini. Kui nõukogu leiab, et head ajakirjandustava on rikutud, siis kohustub patustanud väljaanne avaldama sellekohase teate ja lisama vastava märkuse ka algsele artiklile. 

EALL tegevdirektori Mart Raudsaare sõnul on tegemist esimese korraga, kui Sputnik kaebusega pressinõukogu poole pöördub. “Pressinõukogul ei ole alust Sputniku kaebusi mitte menetleda,” ütles Raudsaar. “Nõukogu lähtub oma töös statuudist, mis ütleb, et pressinõukokku võib pöörduda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on kaebusi tema kohta ajakirjanduses ilmunud materjalide kohta.” Raudsaar lisas, et tõenäoliselt leiab Sputniku kaebus käsitlemist juunis ning siis selgub ka otsus.

Propastop ennustab, et ükskõik milline saab olema otsus, leiab see ikka propagandalugudes rakendamist. Kui ajakirjandustava pole rikutud, järgnevad Kremli propagandakanalites süüdistused Eesti meedia kallutatuses ja Sputniku tagakiusamises. Kui aga peaks juhtuma, et Sputnikule jääb õigus, saab parastada Eesti ajakirjanduse ebaeetilisuse üle.

Juhtum illustreerib, kuivõrd reguleerimata on Eestis ajakirjanduslaadsete propagandakanalite tegevus. Avalikult Eesti-vaenulikud portaalid, mis avaldavad igapäevaselt kallutatud infot, valesid ja libauudiseid, ei ole allutatud ühelegi järelevalveorganile ja neid ei saa sundida oma valesid ümber lükkama. Näiteks Pressinõukogusse Sputniku peale kaevata ei saa, kuivõrd propagandaportaal pole EALL liige. 

Propastop loodab, et käesolev juhtum ärgitab nii riiki, erialaorganisatsioone kui meediaväljaandeid leidma lahendusi, mis Venemaa propagandakanaleid Eestis ohjeldada aitavad.

Fotod:

Kuvatõmmis ERRi artiklist, mille peale Pressinõukogusse kaevati.

Jelena Tšerõševa. Kuvatõmmis Facebooki profiilipildist.