Talupojatarkusega libauudiste vastu

12.04.2018

Eesti paigutus Sofia Avatud Ühiskkonna Instituudi koostatud meediakirjaoskuse ja valeinfo vastupanuvõime indeksis 35 riigi seas 5. kohale.

Teist aastat koostatav indeks järjestab riigid ajakirjandusvabaduse, hariduse, ühiskonnas valitseva usalduse ja e-osaluse põhjal. Eesti paigutus Soome, Taani, Hollandi ja Rootsi järel viiendale kohale.

Riikide võimekuse põhjal jagati nad klastritesse ning esimesse klastrisse mahtus Eesti järel veel Iirimaa. Teise klastrisse kuulusid näiteks Belgia, Saksamaa, Island, Ühendkuningriigid, aga ka Läti, Leedu ja Poola.

Avatud Ühiskonna Instituudi indeksist joonistus välja muster, mille järgi kõrge meediavabaduse ja hea haridussüsteemiga riigid paistavad silma ka kõrge meediakirjaoskuse ning hea vastaupanuvõimega libauudistele.

Indeksi kirjelduses tõsteti esile Eestit, mis ainukesena Ida-Euroopa riikidest mahtus tippriikide klastrisse, kõrvuti Soome, Rootsi, Taani, Hollandiga ja Iirimaaga. Selle põhjusena toodi välja Eesti kõrge positsioon nii ajakirjandusvabaduse edetabelites, kui ka PISA test head tulemused.

Indeksi koostajad soovitavad libauudiste ja valeinformatsiooniga võitluses rõhuda just ajakirjandusvabadusele ning elanike üldisele haridusele, mis tõstab oluliselt kriitilise mõtlemise oskust, ehk talupojatarkuse olulisust meediadžunglis orienteerumisel.

Sarnast mõtet on väljendanud näiteks ka aasta alguses tagasivalitud Soome president, kes ei näe Soomes probleemi vaenuliku mõjutustegevusega toimetulemises, põhjendades seda aastasajaga omandatud ettevaatlikuse ja kriitilise mõtlemisega.

Indeks võtab kokku mitme mõõdiku tulemused ning arvestab nende tulemused kindla struktuuri alusel. 40% sisendist annab ajakirjandusvabaduse näitajad, millest 20% Freedom House poolt koostatav ajakirjandusvabaduse edetabel ja 20% Piirideta Ajakirjanike pressivabaduse indeks.

Teine suurim sisend indeksisse on haridusnäitajatel, põhinedes 40% ulatuses PISA testi erinevate osade tulemustel ja 5% ulatuses kõrgharidusega inimeste osakaalul ühiskonnas.

Ülejäänud osast, 10%  moodustab Eurostati mõõdik, mis analüüsib usaldust ühiskondades ning viimased 5% sisendist annab EL e-osaluse indeksi tulemused.

 

Graafikud Sofia Avatud Ühiskonna Instituudi uuringust