Venemaa meedia: püsiv oht Eestile

08.03.2018

Märtsi alguses tutvustati Eestis Ukraina Kriisikommunikatsiooni Keskuse poolt korraldatud uuringut 38 riigi kajastamise kohta kolmes Venemaa telekanalis.

Uuring keskendus kolmele suurimale (Pervõi, NTV ja Russia 1), mis ühtekokku moodustavad 41,7% kõigi telekanalite vaadatavusest. Vaatluse all olid nende kanalite uudiste- ja jutusaated. Näiteks Pervõi kanalis saated Новости, Воскресное время ja Время. NTV kanalis saated Сегодня ja Большинство ning Russia1 kanalis Вести, Вести недели, Вести в субботу ja Вечер с Владимиром Соловьевым.

Uuringu andmetel vaatab 90% Venemaa elanikest teleuudiseid ning valitud kolm kanalit on uudiste vaadatavuselt ka kolm jälgitavaimat (Pervõi 70%, Russia1 46% ja NTV 40%), mistõttu nende sisu analüüsimine annab piisava ülevaate sellest, kuidas Kremllääne riike Venemaal paista laseb.

Uuring tõi välja, et vaatluse all olevast 38 riigist 34 puhul oli negatiivsete kajastuste hulk 71% ja suurem ning Eesti teemadel oli näiteks nendes saadetes negatiivse sisu osakaal 83%. Uuringust selgub fakt, et olulisemates telekanalites räägitakse vaadatuimal ajal lääne riikidest põhiliselt negatiivselt.

Balti riikide puhul eristati saadetes järjepidevalt nelja põhilist narratiivi: natsismi tõus Baltikumis, Balti riikide kasutamine NATO õppepolügonina, venekeelsete elanike tagakiusamine ja russofoobia tõus ning Eesti, Läti ja Leedu soov kirjutada ümber ajalugu.

Euroopa-üleselt olid põhilisteks levitatavateks narratiivideks sanktsioonid Venemaa vastu, mis väidetavalt laastavad hoopis Euroopat, Euroopa poliitikute kartus vastanduda Ameerikale, moraalsuse allakäik, tahtlik ajaloo võltsimine ning Euroopas levivad terrorism, protestid ja streigid.

Uuring on väga mahukas, kattes ajavahemikus juuli 2014 kuni detsember 2017 kolme telekanali tuhandeid saateid ning järeldused kolme telekanali valitud saadete sisu kallutatuse osas on kindlasti tõesed. Kui siia juurde lisada, et televisioon on jälgitavaim meedia liik Venemaal (57%) ning sealne sisu omab suurt kaalu inimeste mõjutamisel, on selge, et see mõju kandub vähemalt osaliselt ka üle riigipiiri Eestisse. Lähenevate Riigikogu valimiste eel saame eeldatavalt näha Venemaa telekanalite kaudu sekkumist valimistesse, kuivõrd ka Eestis on nende kanalite jälgijate hulk üsna suur, siis ei ole teemaks enam PBK kanalisse sisu ostmine, vaid valitud poliitikute Kremli poolt positiivse kuvandiga toetamine.

Foto: ekraanitõmmis Ukraina Kriisikommunikatsiooni Keskuse uuringu esitlusest ning Rossia1 lehelt