Propastopi raamatukogu: Saara Jantunen „Infosõda“

15.02.2018

Jaanuari lõpus ilmus eesti keeles 2015. aastal Soomes avaldatud raamat „Infosõda“, mille autoriks on sõjateaduste doktor Saara Jantunen.

Autori sõnul pole raamat akadeemiline uurimistöö, vaid pigem katse rääkida lihtsalt ja arusaadavalt infosõjast, ning see on Jantunenil kindlasti ka õnnestunud.

Lühikestest peatükkidest, millele on vahele pikitud ka teiste autorite tekste, moodustub lihtsalt mõistetav tervik, mis samas on üsna ammendav olukorrapilt infosõjast ning mõjutustegevuse hetkeseisust ja arengutest aastatel 2014-2015.

Kõrvuti teoreetilise alusmaterjaliga käsitletakse Venemaa tegevust Ukraina okupeerimisel ja infosõja komponenti selles; USA ja Venemaa tegevusi ja arengusuundi infokonfliktides; NATO laienemisest ja tegevusest tingitud Venemaa reaktsoone ning globaalset hübriid- ja küberohtude, libauudiste ja propaganda võidukäiku.

Nagu autor raamatu alguses lubab, läbib raamatut punase joonena kõikide teemade mõju Soomele. Seda vaadeldakse ja kirjeldatakse läbi poliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste väljaütlemiste, läbi meedias avaldatud lugude kommentaaride, twitteripostituste ning läbi autori vahetu kogemuse Soome ühiskonna osana.

Raamat on hea ülevaade ja kokkuvõte viimaste aastate arengutest mõjutamistegevuses, sisaldades arvukalt päriselulisi seiku, kõrvuti teoreetilise taustaga. Selle raamatuga saab ka võhik neist teemadest kiire ja kogu valdkonda katva ülevaate, mis samas võib olla ka suurim etteheide 280-leheküljelisele teosele.

Raamatule on mahuka, pigem proloogi meenutava järelsõna kirjutanud Imbi Paju, avades raamatu tuumaks olevale perioodile eelnenud aastaid Soome ühiskonnas.

Soome infosõja rahvuslikest eripäradest on Propastop kirjutanud blogi alguspäevil, 2016. aastal.

Foto: Propastop