Marionettühingud Soome maine kallal

08.02.2018

Jaanuaris kulmineerunud Soome presidendivalimiste kampaania debatid said üsna ootamatu sisendi eelmise aasta oktoobris, kui meediaväljaanded avaldasid raporti, milles analüüsiti ja kirjeldati Venemaa tegevusest tingitud ohte Soome riigile, rahvale ja lähenevatele presidendivalmistele.

Eelmisel kuul teiseks ametiajaks presidentiks valitud Sauli Niinisto kordas debattides varem meediakanalitele väljendatud rahulikke seisukohti Venemaa mõjutustegevuse suhtes. Ta leidis, et Soome rahvas on saja aastaga õppinud kriitiliselt mõtlema ning on seetõttu infosõjas murdmatu. Samas on Niinistö toonud mitmes väljaütlemises näiteks Soomes tegutseva Johan Bäckmäni, kes on Soomes küll aktiivselt toimetamas, kuid pole olnud selles kuigi edukas.

Korduv Bäckmani esiletoomine pani blogi toimetuse süvenema tema tegemistesse ja mõjusse Soome ühiskonnas ja ka rahvusvahelises pildis laiemalt.

Tema tegemiste kohta avalikust ruumist infot otsides pidime tõdema, et ka Eestis tuntud mees on tõepoolest üsna aktiivne ning proovib Venemaa huve esindada ja segadust külvata mitme erineva organisatsiooni kaudu.

Kaks tuntuimat on aastaid tegutsenud Soome Antifašistlik Komitee ja Natsivaba Soome. Mõlemad on Venemaal tegutseva kremlimeelse katusorganisatsiooni „Maailm ilma natsismita“ liikmed ning saavad sealt eeldatavalt ka tegevusele toetust. Eestis kuuluvad sellesse organisatsiooni näiteks Öine Vahtkond, Baltnewsi ja Baltija.ee portaale omav MTÜ Altmedia, Eesti Vasakpartei, MTÜ Vene Kool Eestis ja rida teisi Eestis Venemaa asja ajavaid ühendusi.

Suuremat segadust on õnnestunud külvata 2016. aastal Soomes venemeelsete poolt registreeritud Euroopa Sõltumatu Hübriidohtude Uurimiskeskusega, mis on äravahetamiseni sarnane tosina riigi, Euroopa Liidu ja NATO poolt loodud Euroopa hübriidohtude vastase oivakeskusega. Libaorganisatsioon on lisaks nimele külvanud segadust ka sotsiaalmeedia kontode, kodulehe aadressi ja logode sarnasusega.

Seni viimane ja ilmselt skandaalseim kremlimeelsete ettevõtmine Soomes sai kulminatsiooni eelmise aasta detsembris, kui Johan Bäckmani juhtimisel avati Helsingis isehakanud Donetski rahvavabariigi „esindus“.

Milliseid vilju kannavad marionettühintute tegevused?

Venemeelsete või otseselt Kremlist toetatud, kuid Soomes registreeritud organisatsioonid jätavad pealiskaudselt süvenemisel mulje, nagu kõneleks üks Soome kodanikest ning ta esindaks Soomest pärit organisatsiooni.

Sarnasest võttest on kirjutanud Kaitsepolitseiamet oma 2016. aasta kokkuvõttes: “Venemaa rahastatud MTÜ-de ehk GONGO-de esindajad etendavad “sõltumatuid Eesti kodanikuühiskonna esindajaid“ rahvusvaheliste organisatsioonide üritustel ja kohtumistel. Nad saadavad nende organisatsioonide Eestit puudutavate vähemuste ja inimõiguste olukorda kajastavatele hinnangutele oma kommentaare ning kui nende seisukohad leiavad kajastamist rahvusvaheliste organisatsioonide mainitud ülevaadetes, saab Venemaa võimaluse nö sõltumatule kolmandale osapoolele viidates tõendada, et tema kriitika on õigustatud, faktiliselt aga põhjendab Venemaa oma väljamõeldud süüdistusi iseenda fantaasiatega.”

Sarnast võtet kasutas liba hübriidiohtude keskus 2017. aasta kevadel, kui NATO ja ELi ja partnerriikide poolt loodava hübriidiohtute vastase keskuse asutamise päeval korraldas libakeskus Helsingis „rahvusvahelise“ konverentsi, millel olid teemadeks näiteks „russofoobia ja NATO propaganda Lääne meedias“ või „NATO mõjutusoperatsioonid Põhjamaade ajakirjanike vastu“, jättes mulje konverentsi seotusest NATO ja ELiga.

Kahe viimase Soomes aset leidnud ettevõtmise fookus on olnud tihedalt seotud Krimmi annekteerimise, seal Donetski rahvavabariigi loomise ja selle propageerimisega. Organisatsioonide ja isikute seotus Soomega ning sealt levitatavad sõnumid on pannud muretsema mitmed Euroopa Liidu ametnikud, aga ka Ukraina suusaadiku Soomes.

Sarnaste marionettühingute loomine ja kasutamine kremlimeelsete teemade levitamiseks ja mõju saavutamiseks on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning seda ka Soomes.

2017. aastal näiteks korraldas vastloodud ühing RUFI Helsingis ja Porkkalas rahumarsi, mis tekitas pahameelt nii Soome avalikkuses kui ka Soome-Vene klubi aktivistide seas.

Propastop plaanib lähitulevikus põhjalikumat postitust GONGOde (ingl government-organized non-governmental organization) teemal.

Foto: DFR Lab/Medius, väljavõte RUFI kodulehelt