Briti uuring tuleb avaldada täismahus!

05.02.2018

Eelmisel nädala kirjutasime Briti uuringust, mis kujutas Eesti venekeelsete inimeste hoiakuid sarnastena Kremli propagandameedias levitatavate käsitlustega. Uuringu järelduste baasil puhkes meedias diskussioon, mis jõudis tõdemuseni Eesti lõimumispoliitika läbikukkumisest.

Tahaplaanile jäi aga fakt, et kogu arutelu toimub uuringu järeldustele tuginedes, järelduste aluseks olevale andmestikule  avalikkusel ligipääs puudub.

Propastop peab lubamatuks, et avalikkusele on lekkinud üksnes järeldused, kuid uuringut ennast kättesaadavaks tehtud ei ole. Selline olukord annab võimaluse infoga manipuleerimiseks, diskussiooni kallutamiseks ja olukorra esitamiseks info avalikustaja varjatud eesmärkide huvides. Ka ei pruugi tulevased sammud, mida uuringu järeldustele baasil tehakse, olla infonappuses adekvaatsed.

Näeme osaliselt avaldatud uuringu puhul vähemalt nelja probleemi, mis võivad  järeldusi kahtluse alla seada:

– Küsitlus võib olla puudulikult läbi viidud

– Uuringuandmed võivad olla valesti tõlgendatud

– Uuringuandmed võivad võimaldada tõlgendusi, mida uuringu autorid ei ole leidnud

– Avaldatud ei ole kõiki uuringu järeldusi või on järeldused esitatud viisil, mis aitab saavutada uuringu meediasse tooja varjatud eesmärke.

Propastop ei väida, et ükski neist puudustest kõnealust uuringut vaevaks. Pigem on tõenäoline, et küsitlus on kvaliteetne. Kuid kuni puudub sõltumatu kontrolli võimalus, jääb alus kahtlusteks alles.

On tõsi, et uuringutulemuste avaldamine on uuringu tellija otsustada. Küllap kehtiks see ka käesoleva uuringu kohta juhul, kui  järeldused oleks teada üksnes tellijale. Kuid praegu, kui  järeldused on meediadiskussiooni aluseks, ei ole õigustust andmete varjamiseks, selleks on tegemist Eesti ühiskonna jaoks liiga olulise teemaga.

Tõele ei vasta ka kujutelm, et uuring ise on kuskil Londonis seitsme luku ja riivi taga, totaalset ligipääsmatu, ning kõigilt asjaosalistelt on võetud vaikimisvanne. Ajakirjanik Krister Parise sõnul on Eesti Päevalehe toimetusel olemas uuringu 140-leheküljeline täistekst, laiemale avalikkusele pole see ent kättesaadav.

Uuringu avalik ligipääsetavus kontrolliks on uuringufirmade jaoks hea tava. Näiteks kirjutab infokogumisega tegelevate asutuste rahvusvaheline kutseühendus ESOMAR oma reeglite artiklis 8, et juhul, kui uurijad avaldavad uuringutulemusi, peab olema avalikkusel tagatud piisav baasinformatsioon, veendumaks andmete kvaliteedis ja järelduste tõelevastavuses.

Ajakirjanduses on avaldatud järgmised uuringuga seotud organisatsioonid ja faktid.

Uuringu läbi viijad:

Küsitlusfirma YouGov, UK

IWPR, Institute of War and Peace Reporting, UK

Baltic Centre of Media Excellence, Läti

Turu-Uuringute AS, Eesti. Väidetavalt vestlesid selle ettevõtte küsitlejad 1466 Eesti alalise elanikuga vanuses vähemalt 16 aastat. Neist 706 olid siin elavad venelased. Uuring toimus 2017. a mai keskpaigast juuli keskpaigani.

Uuringu rahastaja: CSSF, Conflict, Stabilty and Security Fund, UK

Uuringu tellija: Briti valitsus

 

Foto: Mike Lawrence /Flickr /CC. Fotomontaaž: Propastop.