Tallinna nimeline polk seostub Maarjamäe juhtumiga

01.02.2018

29. jaanuari ukaasiga andis Venemaa president Vladimir Putin 23. hävituslennukite polgule nimetuse „Tallinna nimeline polk“.

Nimetuse saanud 23. hävituslennukite polk on minevikus mitmel korral ümberformeeritud üksus, mille üks osa – 404. polk sai juba 22. oktoobril 1944. aastal nimetuse „Tallinna polk“. Nimetus anti samal aastal toimunud Tallinna edukas pommitamises osalemisega seoses.

Seega uuendati hävituslennukite polgu Tallinna nimetust, mitte ei antud seda juhuslikult.

Sündmuse muudab silmapaistvaks asjaolu, et Venemaa president märgistab ühe üksuse iseseisva naaberriigi pealinna nimega.

Propastop näeb võimalust, et nimetamisel on seos jaanuari alguses Venemaal aset leidnud uudistelaine tekitanud Maarjamäe memoriaali lammutamise teemaga. Nimelt on Maarjamäe kompleksis ühe osana mälestusmärgid kõigile 22. oktoobril Tallinna nime saanud üksustele.

Toome ühe võimalsena välja kahtluse, et 29. jaanuari ukaasiga hävituslennukite polgule antud Tallinna nimetusega muudeti elavaks seos Maarjamäe memoriaaliga ning pandi alus igasugusesse lammutamisesse või ümberkujundamisesse sekkumiseks ja protestiaktsioonide tekkimiseks.

PS. Postituse foto tegemise ajaks, 31. jaanuari õhtupoolikuks, oli Tallinna nimeliste üksuste mälestusmärk Maarjamäe kompleksis juba lumest puhastatud, ehk see on juba tähelepanu all.

Foto: Propastop