Kümneid ringe ümber PBK

04.01.2018

11. detsembril avaldas Raul Rebane arvamusartikli uuringust «Euroopa Liidu ja Idapartnerluse riikide imago vene meedias», mille kokkuvõttes annab ta soovituse lõpetada Tallinna linnal eetriaja ostmine PBK kanalis.

Teema, mis tõukus Tallinna linna eelarve koostamisel sinna sisse arvatud summadest Venemaa propagandakanalis PBK ülekannete ostmiseks, lükkas käima diskussioonikarusselli, millest võtsid osa kümned suuremad ja väiksemad arvamusliidrid.

PBK kanalisse eetriaja tellimise vastu võtsid sõna näitks president Kersti Kaljulaid, Sergei Metlev, Urmas Sutrop, Rainer Vakra, Erik Niiles Kross, Raivo Aeg, Ilmar Raag, Anvar Samost, Janek Luts, Helir Valdor Seeder, Swedbank, LHV, Marti Aavik, Ivan Makarov. Põhjendusi selleks on toodud väga laia spektrina.

PBK kanalis materjalide tellimise põhjendatust aga on näites välja toonud Toomas Alatalu, Vsevolod Jürgenson, Taavi Aas, PBK juht Anton Blinov, PBK esindaja Margus Merima, Jevgeni Ossnovski, Jüri Ratas, Pavel Ivanov, Vadim Belobrovtsev.

Ettevõtetest on sisu tellimist PBK kanalis põhjendanud näiteks Telia, Elisa, Rimi, Luminor, Tele2 ja meediaagentuur Initiative.

Kanali ja selle sisu koosmõjust laiemalt on arvamust avaldanud uuringu üks autoritest Oleksi Makuhhin, Marju Lauristin ning Triin Vihalemm.

ETV+ osa diskussioonis hoiavad üleval Darja Saar ja Erik Roose ERRist.

Lisaks arutati teemat korduvalt sisepoliitikasaadetes „Rahva teenrid“, „Samost ja Ruussaar“, „Olukorrast riigis“, „Muuli ja Riikoja“ ja „Keskpäevatund“.

Arvamusi esitati seinast seina ning diskussioonist käisid teemadena läbi küsimused:
kas peaks tellima eetriaega PBK kanalis;
kas peaks tellima reklaami PBK kanalis;
kas erafirmad võiksid tellida reklaami PBK kanalis;
kas ETV+ on õnnestunud ettevõtmine;
kas ETV+ ja Tallinna TV tuleks liita;
kas PBK kanal õõnestab Eesti julgeolekut;
mida tooks kaasa PBK kanali keelamine;
kuidas mõjutab PBK kanali sisu selle vaatajaid;
kas PBK telekanal on meedia;
kas ETV+ võiks edastada reklaami;
kas ETV+ on vastupropaganda;
kas peaks jätma PBK kallutatuse tõttu elanikkonna informeerimata.

Nagu teemade nimekiri näitab, oli arutelu äärmiselt laialivalguv, triivides kaugele Raul Rebase algsest teemapüstitusest ning tuues sisse asjasse puutumatud telekanalid ETV+ ja Tallinna TV (mis kõigele lisaks on veel eestikeelne kanal).

Propastopi meelest on arutelu Kremli propagandakanalite rolli üle Eestis väga oluline ja blogil on hea meel, et selline mõttevahetus ajakirjanduses suuremahuliselt käima on läinud. Peame kõigist mõtetest ning keskendumist väärivateks järgmist kahte küsimust:

  • kas PBK on propagandakanal?
  • kas Eesti riik peaks propagandakanaleid kasutama oma sõnumite edastuseks?

Propastop on pidanud PBKd juba ammu Kremli propagandakanaliks, põhjendused oleme avaldanud selles postituses ning kogu diskussiooni aluseks olev uuring ainult kinnitab neid järeldusi. Ka oleme olnud pikalt seisukohal, et Eesti suhtes vaenulikku propagandat edastavate meediaväljaannetest Eesti maksumaksjate raha eest ekraaniaja ostmine tuleb kindlasti lõpetada.

Loodame, et käivitunud diskussioon jõuab seekord ka reaalsete sammudeni propagandakanalite ohjeldamisel ning ei piirdu üksnes arvamuste avaldamisega.  Muide, ka  ohjeldamisvõtete kohta on meil hea idee olemas.

 

Foto: väljavõtted PBK ja 1TV kodulehtedelt.