Propagandasõnastik: astroturfing

20.11.2017

Astroturfing on propagandas, aga ka kitsamalt turunduses kasutatav tehnika, millega luuakse tehislikult toetusgrupp, mis paistab välja rohujuuretasandi kodanikuaktivistide seltskonnana, mis võitleb avalikult ühe „ühise eesmärgi“ toetuseks. Praktikas on tegemist ühe huvitatud osapoole finantseeritud, juhitud ja tehislikult loodud toetusgrupiga, et luua avalikkusele mulje, nagu eesmärki toetaks suur hulk sõltumatuid kodanikke ning seetõttu omaks see ettevõtmine ühiskonnas suuremat mõjujõudu.

Seda tehnikat on kasutanud nii Philip Morris, mis on toetanud sedasi sigarettide müügipiirangute vastast kampaaniat, kui ka McDonalds, mis uue toote turuletoomisel palkas inimesi järjekorras seisma.

Eestis on üks silmapaistvaim ja palju kära tekitanud juhtumiks Hansapanga poolt turule toodud NPNK kaardi toetuskampaania, mille tarbeks loodi tehislikult rottkoerte/sqattijate kommuun. Ettevõtmine lõppes panga vabandamisega noorte ees, keda oldi eksitatud ning kes häälekalt vabandamist nõudsid.

Propastopi fookuses olevatest teemadest võiks pidada astroturfinguks nii rahmumarsside korraldajate ettevõtmisi, mille varjus tegelikult avaldati toetust Novorossijale, aga ka Peterburis paikneva trollifarmi tegevust internetis.

Termin astroturfing on tekkinud USA ettevõtte Astroturf jägi, kes tegeleb tänaseni tehismuru tootmisega. Propagandatehnikale andis nime USA senaator Lloyd Millard Bentsen Jr, kes kindlustusfirmade huvide kaitseks hunniku kirju saanuna, ütles neid fabritseerituteks nimetades, et sell Texasest oskab teha vahet murul ja Astroturfil.

Tänapäeval on astroturfing kolinud interneti ning seda võib pidada trollimise pehmemaks versiooniks. Netikeskkonnas on lihtne luua ja manageerida toetusgruppe, kes häälekalt ühe või teise eesmärgi eest võitlevad. Selle lihtsamaks korraldamiseks on loodud ka identiteedi manageerimise tarkvarad, mille ostmise vastu on huvi tundnud isegi USA merevägi. Tarkvara võimaldab luua internetipõhiseid identiteete, kellel on justkui korralik taust, koos kõigi sinna juurde kuuluvate detailidega.

Foto: Rusty Clark/Flickr/CC