CEPA ja Stopfake annavad vastulöögi saksakeelsele RT kanalile

09.11.2017

Propastop kirjutas oktoobri lõpus RT saksakeelses kanalis olnud uudisloost, milles otsiti propangadistlike võtete abil tõestust venekeelse elanikkonna diskrimineerimisest Eestis. Propastopi postitus pööras tähelepanu uudislõigu kallutatusele, valeväidetele ning ühepoolsele käsitlusele. Videoloos esitati muude väidete hulgas ka süüdistus, nagu oleks Eesti kodakondsuse taotlemine kallis ning seetõttu paljudele mittekodanikele kättesaamatu.

Selle valeväite on novembri alguses põhjaliku taustamaterjaliga ümber lükanud Euroopa poliitikauuringute keskuse (CEPA) kaasteadur Urve Eslas. Lugu avaldati ingliskeelsena nii CEPA keskkonnas, kui ka Venemaa mõjutustegevust analüüsivas portaalis stopfake.org ning see on levinud ka sotsiaalmeedias.

Eslas toob avalikele allikatele tuginedes välja keeleõppest, kodakondsuse taotlusest, keeleeksamist ja passi taotlemisest koosneva protsessi erinevate osade maksumuse, millest esimene osa on tasuta, taotluse esitamise tasu suuruseks on 13 eurot ning passi taotlemine maksab 25 eurot. Keeleõppe maksumus allikate lõikes erineb, kuid Eslas toob välja, et keele õppimiseks on olemas nii tasuta lahendusi, kui ka võimaluse saada riigilt keeleeksami edukal sooritamisel kursuse tasu hüvitamist.

Muukeelses meedias Eesti kohta käivate valeväidete ümberlükkamine on keeruline ning aeganõudev, kuid see on hädavajalik tegevus, et end piiri taga propagandarünnakute vastu kaitsta. Õnneks on viimastel kuudel sarnaseid positiivseid juhtumeid teisigi ning Propastopi toimetus loodab, et selline tegevus kogub hoogu.