USA liigub Venemaa propagandakanalite märgistamise suunas

19.10.2017

Venemaa riiklik globaalne meediasüsteem, millel on võimekus levitada kümnetes riikides nende kohalikus keeles sõnumeid ning omada seeläbi mõju kohalikule elanikkonnale, on saamas esimesi arvestatavaid tagasilööke.

Septembris sai Venemaa riiklik meediakanal RT Ameerika Ühendriikide Föderaalselt Juurdlusbüroolt (FBI) korralduse registreerida 17. oktoobriks nii riigis tegutsevad kanalid, kui ka nende töötajad USA välisagentide registreerimise seaduse (FARA) alusel. Yahoo Newsi väitel on ka Sputniku USA kanalite osas käimas uurimine ning eeldatavalt saavad ka nemad sarnase kohustuse.

Välisagentide registreerimise seadusest tulenev kohustus ei tähenda automaatselt piirangut eneseväljendamisele või sõnavabadusele, vaid kohustab teatama riigile kellega ollakse lepingulises suhtes, kellelt tuleb finantseering ning millele vahendeid kulutatakse.

Infotarbijate osas on olulisim FARASt tulenev nõue lisada kanalile ja seal olevale infole märgistus huvitatud osapoole kohta, ehk RT ja Sputniku kanalid peaksid sisaldama viidet seotusele Venemaa riigiga.

Venemaa on nimetanud FBI korraldust ajakirjandusvabaduse piiramiseks ning astumas omapoolseid samme piiramaks välisajakirjanike tööd oma territooriumil.

Venemaa propagandameedia levikut on riigid piiranud ka varem, kuid USA selline samm ning sellega kaasnevad uudised aitavad vähendada nende kanalite mõjukust. Propastop on käinud välja mõtte, et Eestis levivad Venemaa propagandakanalid peaksid olema tähistatud, nüüd on sarnast ideed ellu viimas USA.

Foto: ekraanitõmmis FARA kodulehelt