Võitlus “endise nõukogude vabariigi” nimega

25.09.2017

Eesti meediast käis septembri alguses läbi põgus teade ajalehele Le Monde saadetud kirjast, kus paluti loobuda Baltimaade kohta väljendi “endine nõukogude vabariik” kasutamisest. Kirja autoriteks on Balti riikide saadikud Prantsusmaal, teiste seas ka Eesti suursaadik Alar Streimann. Pöördumine oli ajendatud artiklist, mis räägib Venemaa infosõjast oma läänepoolsete naabrite vastu.

Nimetuse vältimise soovi põhjendatakse kirjas tõsiasjaga, et Balti riigid okupeeriti Nõukogude Liidu poolt, mitte ei liitunud vabatahtlikult. Prantsusmaa koos teiste Lääne demokraatlike riikidega on okupatsiooni aga ammu hukka mõistnud.

Selline üleskutse pole esimene omasugune. Sarnase kirja sai jaanuaris ka Saksa väljaanne Die Zeit, alla kirjutanud Eesti Saksamaa suursaadik Mart Laanemäe koos Läti ja Leedu kolleegidega. Toona vastas Die Zeit kirjale teatega, et peab väljendi kasutamist vääraks ja on seda muutnud.

Saksa väljaande asjaliku reaktsiooni taustal torkab silma, kui valuliselt reageeris septembrikuisele  kirjale Venemaa meedia. Teema oli oluline kõigi suuremate veebiväljaannete jaoks, leides märksa laiemat kajastamist kui näiteks samal ajal meie meedias laineid löönud ID-kaardi turvaviga. Reeglina oli kajastus tauniv, süüdistades Balti riike russofoobias, tänamatuses ja soovis ajalugu võltsida.  Rõhutatakse, et Eesti, Läti ja Leedu ei tohi unustada oma minevikku ning Nõukogude Liit on lahutamatu osa Baltimaade ajaloost.

Näiteks toonitab Vzgljad, et just Nõukogude Liit tõi Baltimaadesse tõelise arengu, ning antakse mõista nagu usutaks nendes riikides ekslikult NSV Liidu okupatsiooni. Portaalis RT kommenteerib kirja duumasaadik Andrei Klimov, korrates Kremli propaganda jutupunkte, nagu olnuks elu Nõukogude Eestis suurepärane, nüüd aga valitsevat Baltimaades majanduslik ja demograafiline katastroof.

Teema leidis käsitlemist ka telekanalites Rossija 24 ning Zvezda. Ilmselt on liigne lisada, et kõik eelmistes lõikudes mainitud meediakanalid oleme ammu kandnud propagandatelevisooni ja –veebilehtede nimistusse.

Propastop arvab, et see, kuidas asjadest räägitakse, kujundab suurel määral seda, kuidas neist mõeldakse. Seetõttu tunnustame välisministeeriumi algatust Eesti diskursuse muutmisel ja loodame, et sarnaste üleskutsetega jätkatakse edaspidigi.

Nõukogude aeg on osa Eesti ajaloost, kuid selle ajaloolise fakti pidev meenutamine meediatekstides annab tunnistust paremal juhul suurriiklikust hoolimatusest väikeriikide ajaloo vastu. Kremli puhul peegeldub siin ka otsene imperialism, mis sõnakasutuse kaudu naabritele endiselt kohta kätte näidata püüab. Miks muidu kirjutab Kremli rahastatud propagandaportaal RT Eesti asjadest rubriigis “Endine Nõukogude Liit”?

Ideoloogiast kantud väljendeid on kasutatud nii Ida-Saksamaa puhul kui ka Jugoslaavia lagunemisel tekkinud riikide juures. Tuntuim neist  on Makedoonia nimetamine Endiseks Jugoslaavia vabariigiks.

Piltidel:

ENSV vapp Maarjamäe lossi seinamaalingul “Rahvaste sõprus”, autoriks Evald Okas. Foto Tony Bowden /Flickr / CC.

ENSV lipp. Foto Kristjan / Flickr / CC.