Tööriist idanaabri tegevuse jälgimiseks

17.08.2017

Propastop viitas propagandakuu juuli kokkuvõttes uudisele, mis kõneles Demokraatia Kaitsmise Aliansi loomisest, kuhu kuulub ka presdent Ilves. Nüüd on taas kord põhjust sellest ühendusest kirjutada, nimelt 2. augustil tegid nad avalikuks Venemaa mõjutustegevuse jälgimise tööriista Hamilton 68. Keskkond on nime saanud ühe Ameerika Ühendriikidele alusepanija Alexander Hamilton poolt 1788. aasta väljaandes Federalist Paper 68 avaldatud essee juhtmõtte järgi, mis kõneles Ameerika valimisprotsessi kaitsmisest välismaise sekkumise eest.

Hamilton68 näol on tegemist Twitteri keskkonnas Venemaa tegevust reaalajas analüüsiva tööriistaga, mis jälgib ligikaudu 600 idanaabri mõjusfääris olevat kontot ning annab ülevaate selle võrgustiku poolt inglise keeles levitatavatest sõnumitest ja teemadest. Andmete kogumiseks kasutatakse Twitteri poolt pakutavaid avalikke võimalusi ning Twitter ise on eitanud osalemist selles projektis.

Twitteris jälgitakse kolme tüüpi kontosid: esimeseks on Venemaa mõjusfääris otseselt olevad kontod, nagu näiteks erinevate meediakanalite omad; teiseks jälgitakse neid kasutajaid, kes on avalikult andnud  mõista oma Kremlimeelsusest ning kolmandaks hoitakse silma peal ka pool või täisautomaatsetel bottidel, mis aitavad sõnumeid võimendada.

Keskkonna ühe looja, J. M. Bergeri sõnul saaks jälgitavate kontode valik olla veelgi suurem, kuid tänase kogumi osas suudavad nad 98% tõenäosusega kinnitada nende olulisust venemeelsete sõnumite levitamisel ning see on analüüsi tõsiseltvõetavuse osas hetkel kõige olulisem.

Demokraatia Kaitsmise Alianssi juhi Laura Rosenbergi sõnul on väärinfo levitamine üks põhilisi meetoteid, millega Venemaa püüab tugevdada oma geopoliitilisi huvisid. Analüüs on näidanud, et Venemaa poolt võrgustikus ohjatavad teemad tihtipeale ei puuduta riiki ennast, vaid globaalset poliitilist olukorda laiemalt ning püütakse tegeleda laiemate teemade mõjutamisega, nagu näiteks viimase aasta jooksul toimunud erinevate siseriiklike valimiste käigu suunamisega.

Mida tööriistalt oodata?
Propastopi toimetus on mitme päeva vältel jälginud tööriista poolt esile tõestetud teemade valikut ning proovind mõista keskkonna kasu Venemaa mõjutustegevuse analüüsimisel.

Esimese asjana peab mainima, et keskkond vaatab arenevaid ning populaarseks minevaid teemasid liiga üldiselt. Vaadeldud päevadel olid populaarsemad hastagid #charlottesville, #maga, #antifa, #syria, #trump, #ukraine, #russia, #fakenews jne. Nende järgi võib saada tunnetuse maailmas üldiselt kõneainet pakkuvate teemade osas, kuid täpsem analüüs jääb puudu.

Kuivõrd monitooritakse suures osas Venemaa meediakanalite võrgustiku ingliskeelseid twitterikontosid, siis ei pruugi sealt välja tulla riigi poolt teadlikult juhitavad teemad, kuna need on asetatud muu globaalse uudisvoo sisse ning kajastuste hulga vaatlemisel ei tule esile.

Täna tundub, et tööriist on liiga Ameerika-keskne. Kindlasti annavad parema ülevaate tööriista toimimisest ja tõhususest lähenevad valimised Saksamaal ning ka suurõppuse Zapad kohta võib keskkond mõndagi avaldada.

Propastop loodab, et sarnane tööriist luuakse kunagi ka venekeelse keskkonna analüüsimiseks, millest Euroopa riikidel, seal hulgas Baltimaadel, oleks suuremat kasu.

Foto: kuvatõmmis Hamilton68 keskkonnast.