Perest eraldatud lapsest propagandasüüdistuseks

24.07.2017

Propastop jälgis, kuidas lastekaitse-teemalisest juhtumist sai Venemaa meedias Eestit russofoobseks sildistav vildakas sõnum.

Lugu sai alguse 11. juulil, kui Eesti lastekaitseametnike algatusel peatati Tallinnas Mustamäel elava Isabella Mihhailova vanemate hooldusõigus ning laps paigutati oktoobrini hooldekodusse. Põhjenduseks pere viletsad elamistingimused, millele on kaheksa aasta jooksul korduvalt tähelepanu pööratud, kuid mis pole paremaks muutunud.

Lapse vanemad on Eestis elavad Venemaa kodanikud ning ilmselt seetõttu pöördusid nad abipalvega esmalt just Venemaa saatkonda. Teadmata asjaoludel tekkis vanematel kontakt ka Venemaal tegutseva advokaadi Violetta Volkovaga, kes kogus kuulsust aastaid tagasi kohtus bändi Pussy Riot liikmeid kaitstes.

Volkova avaldas 12. juulil Twitteris äreva teate, et Tallinnas on Venemaa kodanikelt ära võetud laps ja et vanematel lubatakse lapsega kohtuda vaid 15 minutit päevas.

Meediakajastuse esimene laine
15. juulil täitus Venemaa meedia uudistest, kuidas Venemaa kodanikest vanematelt võeti Eestis nende laps ära, tuues ettekäändeks tühised puudused elamistingimustes. Samas, kui tegelikuks põhjuseks olla hoopis vanemate plaan kolida lapsega koos Venemaale. Sellisele vildakale käsitlusele andis oma kommentaaridega aluse sündmuse peamine kõneisik Volkova. Sel päeval levinud uudiseid vaadates on selge, et ajakirjanikud pole olnud huvitatud loo tegelike asjaolude välja selgitamisest, emotsionaalsed süüdistused kirjutatakse valmis vaid ühe poole jutule tuginedes. Sama päeva õhtul saab uudistes sõna ka lapse isa ning sõnumitele keeratakse emotsionaalset värvi järjest juurde.

16. juulil loob advokaat oma Twitteri kontol teemaviite #ВЕРНИТЕИЗАБЕЛЛУ, mis hakkab levima. Teemaviite baasilt luuakse blogi sündmuse arengute jälgimiseks.

Kahe päevaga saab lastekaitse-teemalisest sündmusest Venemaa meedias juhtum, mis justkui taas tõestab, et Eestis elavad russofobsed mölakad, kes venelaste tagakiusamise nimel ei kohku tagasi isegi laste röövimisest.

Teine laine
16. juulil saab Eesti meediakanalitest alguse teine laine, mis avab teema adekvaatsemat poolt. Põhjaliku kajastuse teeb ERRi venekeelne portaal, kus lisaks isale saavad sõna ka sotsiaalministeerium ja lastekaitseametnik. Samal päeval laiendab teemat ka Baltnews.ee, tuues sisse MTÜ Eesti Vanemad juhi Anastassia Raja kommentaari, kes süüdistab advokaati asjatus russofoobiale rõhumises. Ta kinnitab, et on ise korteris viibinud ning see tõesti vajab remonti ja ei sobi väikelapsele elamiseks.

17. juulil refereerivad ERRi uudist eestikeelsed Delfi ja Postimees, kuid ei täienda ega lükka ümber advokaadi üldisi väiteid remontimata korterist ja suitsuhaisust.

Tegelikult ei lükka ka ükski Eesti kanal otsesõnu ümber esimese laine lugude väiteid, nagu oleks lapse perest eraldamise põhjus vanemate kodakondsus. Kuigi teise laine uudised avavad lapse perest eraldamise tegelikud põhjused, ei jõua need enam Venemaa inforuumi. Uued lood jõuavad vaid üksikutesse Venemaa portaalidesse ja ei saa seal kaugeltki sama suurt tähelepanu kui esimese laine propagandamaigulised kajastused.

Kokkuvõte
Juhtum näitab, kuidas osav meediaga manipuleerija suudab russofoobiasüüdistustega oma teemale meedias suurt tähelepanu tõmmata.

Küllap oligi juhtumi ümber lärmi löömine pere ja seda esindavate isikute peamiseks eesmärgiks, miks vanemate Venemaale sõitmise kavatsust lapse perest eraldamise peamise põhjusena esitleti. Venemaa meedia jaoks sobitus selliselt esitatud juhtum aga russofoobia-stereotüüpidega ja nii hakkas vildakas sõnum kiiresti oma elu elama.

Oleme ka varem näidanud, kuidas sellised valesüüdistused Venemaal suure kajastuse leiavad. Veebruaris kirjutasime näiteks Venemaal levinud uudisest, kuidas Tallinnas vallandati vene keeles rääkimise pärast lapseootel naine.

Eesti-poolset reaktsiooni jälgides tuleb taas kord tõdeda, et puudu on riikliku ümberlükkaja ametipost, kes suudaks aru saada Eesti riigi vastu suunatud sõnumitest ja need veenvalt ning kiiresti kummutada. Antud juhtumis jäeti kogu teema ametnike kommenteerida, kes andsid ülevaate hooldusõiguse peatamise üldistest põhjustest, kuid ei lükanud ümber juhtumi propagandistlikku valet, ega Eestit ründavat teemapüstitust.

Propastop teeb seda siinkohal ise: lapse perest eraldamise põhjuseks ei olnud vanemate kodakondsus, rahvus, ega nende Venemaale sõitmise plaanid. Eesti riik ei ole russofoobne, ega kiusa vene rahvusest inimesi taga.

Fotod: ekraanitõmmis vesti.ru lehelt ja V. Volkova twitterikontolt