Kuidas nali sotsiaalmeedias muutus NATO-vastaseks propagandaks

19.06.2017

Avaldame Urve Eslase loal tema artikli, mis algselt nägi päevavalgust cepa.org lehel.

Venemaa propagandakanal pööras riigisisese nalja Eesti-Vene piirirajatise üle Eesti venelastele suunatud NATO-vastaseks propagandanarratiiviks.

Mai kuus kajastas meedia president Kaljulaidi visiiti Eesti-Venemaa piirile, millest tõukuvalt jagasid mõned sotsiaalmeedia kasutajad tähelepanekuid piiri ehitise detailide kohta. Juhiti tähelepanu, et ehitatud aia ülemine, kaldu olev osa on rajatud Eesti poolele, suunaga sissepoole, mitte aga Venemaa poole kaldu. See andis alust internetinaljaks, nagu poleks piirirajatis ehitatud selleks, et hoida venemaalasi Eestist eemal, vaid et hoida eestlasi Eestis sees.

Mõne päevaga korjas nalja üles ja asus seda levitama oma sotsiaalmeediaseinal Anastassia Raja – vene keelt kõnelev eestimaalane, kes pööras selle nalja NATO vastaseks narratiiviks. „Nagu ma olen mitmeid kordi varem öelnud,“ kirjutas Raja vene keeles „ on piirirajatist vaja, et hoida meid (Eesti venelasi) Eestis, et me ei saaks sõjalise konflikti korral siit põgeneda. NATO vajab püsimajäämiseks sõda.“ Temaga nõustus kasutaja nimega Svetlana, kes kommenteeris, et piirirajatise põhiline eesmärk on takistada Eesti venelasi põgenemast, kuna sõja korral vajab Eesti venelasi pangvangidena.

Paar päeva hiljem kasutas venekeelne propakandaportaal Baltnews nii algset positust, kui ka Svetlana kommentaari juba oma artiklis allikana. Artiklis ei jäetud kahtlustki, et Eesti-Venemaa piirirajatise põhieesmärk on hoida Eesti venelasi NATO-Venemaa sõjalise konflikti korral pantvangis.

Kahjuks pole see esimene ega jää ka viimaseks korraks, kui Kreml üritab levitada NATO vastast narratiivi Eesti venelaste hulgas. Selliste katsete hulk on kasvanud dramaatiliselt – eriti alates 2014. aasta NATO tippkohtumisest Walesis. Sel kohtumisel tegid NATO liiikmed ühisdeklaratsiooni, millega „mõistetakse jõuliselt hukka Venemaa poolt rahvusvahelise õiguse vastane käitumine ebaseadusliku ja enesedeklaratsiooniga kehtestatud Krimmi aneekteerimise ning jätkuva ja teadliku Ida-Ukraina destabiliseerimise näol.“ Samuti lepiti kohtumisel kokku NATO kohaloleku tugevdamises Venemaaga külgnevates liikmesriikides. NATO vastased narratiivid jätkusid ka pärast 2016. aasta juulis toimunud Varssavi tippkohtumist, kus liikmesriigid kinnitasid plaani, millega saadetakse roteeruvad lisaväed Balti riikidesse ja Poolasse, et tagada liitlaste kohalolek Venemaa jätkuva agressiivse käitumise valguses.

Kreml näeb NATO plaanis soovi kasvatada oma kohalolekut Ida-Euroopas ning Lääne katset suurendada pingeid aliansi ja Venemaa vahel. Sellised venekeelse meedia poolt levitatud narratiivid kujutavad Moskvat kui passiivset ja ärakasutatud osapoolt ning NATO-t ja USA-d kui agressiivset, manipulatiivset ja kahjulikku.

Seega ei ole üllatav, et NATO populaarsus erineb märkimisväärselt eestlaste ja Eesti venekeelt kõnelevate inimeste seas. 2016. aasta oktoobris korraldatud küsitluse põhjal pooldavad NATO liikmelisust 89% eestlastest, samas kui 51% Eesti venekeelsest elanikkonnast on NATO vastu ja 19% ei oma selles küsimuses seisukohta.

Kahjuks saavad Eesti või Lääne institutsioonid väga vähe ära teha, veenmaks Eesti venekeelset vähemust selles, et NATO ei kasuta Balti riike Venemaa ähvardamiseks või et Balti riigid ei manipuleeri „Venemaa ohtu“ kasutades NATOga, et saada poliitilist või majanduslikku kasu. Hoolimata Eesti riigi pingutustest venekeelse kanaliga ETV+, eelistavad Eesti venekeelsed elanikud põhilise infoallikana siiski Venemaa meediat ja on seetõttu desinformatsiooni mõjualas. Nad tajuvad ilmselt iga katset, millega üritatakse Venemaa meedia valesid kummutada, järjekordse Lääne propagandarünnakuna.

Baltnews jättis artiklis mainimata fakti, et algse sotsiaalmeediapostituse autor Anastassia Raja pole mitte suvaline inimene, vaid venemeelsetes kanalites tihedalt kasutust leidev allikas. Lisaks on ta kremlimeelse MTÜ Eesti Vanemad juht. See orgnisatsioon omab sidemeid Impressumi Meediaklubiga ning tuntud oma läänevastase suhtumise poolest. Impressum on aga kapo andmetel Venemaa jaoks Eesti-vastase propaganda tööriist.

Foto: ekraanitõmmis Baltews.ee lehelt