Propagandakärbsed meediaseinal

12.06.2017

Propastop on palju kirjutanud Eestis asuvatest Venemaa propagandakanalitest Sputnik ja Baltnews ning nende poolt levitatud ajakirjanduslaadsetest toodetest. Milline on aga nende lehtede külastatavus ja lugejaprofiil?

Järgnev analüüs on kokku pandud similarweb.com keskkonna kaudu saadud andmete põhjal. Võtsime aluseks maikuu 2017 ja kõrvutasime propagandakanalite numbreid teiste portaalide lugejaarvudega.

Külastajate arv

Eesti Sputnik kogus maikuus 252 000 ning Baltnews.ee 174 000 külastust.

Samas kuus kogus Eesti kõige populaarsem venekeelne portaal rus.delfi.ee 3,7 miljonit ning rus.postimees.ee 2,6 miljonit külastust. Nemad edastasid kohalikke propagandakanaleid mäekõrguselt.

Sputniku ja Baltnewsiga võrreldava külastuste arvu kogusid mais vecherka.ee 306 000 külastusega, rus.err.ee 208 000 külastusega.

Ülejäänud venekeelne meedia Eestis jääb juba aga propagandakanalitele alla. Dv.ee lehte külastati 109 000, Põhjaranniku venekeelset portaali 103 000 korral. Stolitsa.ee kogus 46 000, prospekt.ee 31 000 ning moles.ee 8 000 külastust.

Võrdluseks, eestikeelset Delfit külastati maikuus 11,9 miljonit ning Postimeest 12,4 miljonit korda.

Külastajate profiil

Eesti Sputniku portaali külastustest 45% on pärit Eestist ning 23% Venemaalt. Baltnews.ee puhul on need numbrid vastavalt 43% ja 28%.

Suur osa külastajatest leiab propagandaportaalid sotsiaalmeedia vahendusel. Baltnewsi lugejatest 64% jõuab materjalini sotsiaalmeedia vahendusel, Sputniku keskkonnal on see protsent 30.

Liikluse allikana domineerib Facebook. Vkontakte ja Odnaklassniki keskkondade mõju on marginaalne.

Propagandakanalid lõunanaabrite juures

Läti Sputniku lehte külastati maikuus 193 000 ning Baltnews.lv 165 000 korda. Mõlemad numbrid jäävad Eesti omadest väiksemaks, ehkki Läti rahvaarv on suurem.

Küll aga tuli 71% Läti Sputniku külastustest Lätist endast, mis on palju kõrgem osakaal kui Eestis.

Leedus vaadati Sputniku lehte 356 000 korral ning Baltnews.lt keskkond sai 310 000 külastust. Leedus tuleb Sputnikule 65%  ning Baltnewsile 67% külastustest kodumaalt.

Eesti lugejad Venemaa portaalides 

Võrdluse mõttes viskasime pilgu peale ka paarile populaarsemale Venemaa uudistekeskkonnale. Näiteks rt.com-i külastati mais kokku 92 miljonit ning ria.ru-d 73 miljonit korda.

Eestist pärit liikluse hulk oli sel perioodil rt.com lehel u 300 000 ning ria.ru lehel 340 000 külastust, ehk võrreldav keskmise suurusega Eesti venekeelsete lehtedega.

Propastopile tuttavatest väiksemahulistest Venemaa propagandaväljaannetest sai maikuus iarex.ru 145 000, Vg-news.ru 50 000 ning Mistrali müügi libauudise ühe põhilise allika rurik-l.livejournal.ru keskkond 70 000 külastust.

Kokkuvõte

Propagandaportaalid Sputnik-news.ee ja Baltnews.ee on Eesti venekeelsel meediamaastikul täiesti arvestatava mahuga keskkonnad. Kumbki ei küündi küll Delfi ja Postimehe tasemele, ent sinna ei ulatu ka ükski teine venekeelne portaal.

Eestikeelse lugeja jaoks on keskkonnad marginaalsed, kui Sputniku puhul vaadata eesti- ja venekeelse osa statistika erinevust, siis hakkab silma, et venekeelse keskkonna külastatavus on ligikaudu 14 000 väiksem kui on see eestikeelsel. Sputniku avaleht on eestikeelne ning võib arvata, et 238 tuhat külastust liigub sealt edasi venekeelsele osale.

Kui eeldada, et Sputnik on loodud just eestikeelseid lugejaid haarama, siis võib öelda, et selles on ta läbi kukkunud. (Sama saatus on tabanud Sputnikut näiteks Põhjamaades, kus seda portaali ei ole toetamas arvukas venekeelne lugejaskond).

Tuleb aga tähele panna, et selliste kanalite väärtus Venemaa propagandamasinavärgi jaoks ei peitu lugejate hulgas.

Tegemist on korjesaitidega, mis aitab propagandateemasid leida ja suureks puhuda. Vaadake näiteks tormi, mis puhkes Eesti meedias, kui 9. mail paari poliitikut sellele “marginaalsele Sputnikule” intervjuu andsid.

Fotode autor Propastop.