Kevadtorm propagandakeerises

01.06.2017

Teisipäeval jõudis Venemaa uudistekanali Rossija24 kaudu televaatajateni suurõppust „Kevadtorm 2017“ kajastav propagandauudis, kuhu oli nelja minuti sisse kokku kuhjatud erinevad videokillud ja kommentaarid, mis suunasid teemat ühe kindla Venemaa propaganda jutupunktini – Eesti elanikud on NATO ja liitlasvägede vastu.

Asjaolu, et Venemaa riigi kontrolli all olevates kanalites esitatakse propagandamaterjale ning kallutatud infot, pole iseenesest midagi erilist ega vajaks ka põhjalikumat tähelepanu. Propastopile jäi kirjeldatud uudislõik silma kui materjal, mille tootmiseks on käidud üsna vabalt ringi tõe, vale ja üldse teemasse puutumatute infokildudega ning justkui tordile seatud kirsiks on loos kommentaar Pronksiööst tuttava Dmitri Linterilt.

Võtsime ette mõned jõulisemalt kõlanud väited ning kontrollisime neid avalike allikate põhjal.

Videoloo vundmendiks on materjal talunikust, kes väidetavalt pidi relv käes kaitsma oma valdusi NATO sõdurite sissetungi vastu.

Lugu Lääne-Virumaa talupidaja Ivo Lõõnikust, kes arusaamatutel põhjustel tegi sõjaväelaste tähelepanu saamiseks oma jahipüssist lasu õhku, on kajastanud ka Eesti meedia. Ajalehe Postimees veergudel annab Lõõnik pika ja põhjaliku intervjuu sündmusest ning kinnitab mitmel korral, et tal ei ole vastuolu ei õppuse ega ka kaitseväega ning ta peab riigi kaitsmist vajalikuks.

Lõõniku kinnitusel ei soovi ta Eesti kaitseväele midagi halba ja mõistab suurepäraselt, et Kevadtormi taolised õppused on vajalikud.

Sisse on toodud ka kaitseväe moonutatud seisukohad. ETV+ hommikusaatest on lõigatud videoloosse sobilik tsitaat major Denis Metsavaselt, kes justkui eitab juhtunut. Kaitsevägi pole aga juhtunut eitanud ning intervjuu, millest lõik on võetud on oluliselt pikem ja põhjalikum.

Ühe kentsakaima seisukoha esitab videoloos aga Dmitri Linter kes väitis, et kaks Venemaa diplomaati saadeti Eestist välja, kuna nad olevat jälginud suurõppust.

Venemaa diplomaatide väljasaatmisest on kirjutanud mitmed Eesti väljaanded, kuid üheski väljaandes seda põhjuseks ei tooda. Pigem seostatakse diplomaatide väljasaatmist Venemaa katsega tekitada segadust ning luua pingesituatioone läbi Kiviõlis asuva mälestuskivi.

Lõppresultaat, mis on ilmselt selle uudisloo kombineerimise põhjuseks on väide, nagu Eesti elanikud ei toetaks NATO liitlaste viibimist Eestis ning, et see tekitab meie ühiskonnas pigeid.

Internetist leitavad uuringud näitavad teistsugust pilti. Näiteks 2015. aastal oli Turu-uuringute andmetel NATO vägede kohaloleku poolt enam kui kaks kolmandiku Eesti elanikest.

Propastop on loonud propagandaväidete märkamiseks ja kontrollimiseks propagandabingo, milles olevaid jutupunkte esitati võimalikes variatsioonides ka eelpool kirjeldatud uudisloos.