Kaitsepolitsei infokillud Venemaa mõjutustegevusest

17.04.2017

kapo_2016Propastop sirvis läbi kaitsepolitsei aastaraamatu ning toome järgnevalt lugejateni mõned lõigud, mis käsitlesid Venemaa mõjutustegevust Eestis või Eestiga seonduvalt. Mitmete teemade või isikute kohta oleme oma blogis ka varem materjale avaldanud ning teeme seda üsna tõenäoliselt ka edaspidi.

Meeleavaldus NATO vastu
2016. aastale jättis oma jälje ka NATO otsus paigutada vastuseks Venemaa kasvavale agressiivsusele idapoolsetesse liikmesriikidesse täiendavad lahingugrupid. See tingis Vene meedia ja poliitikute agressiivse reaktsiooni ning nii nagu tihti, pöörates pea peale põhjuse ja tagajärje, vallandati agressiivne propagandakampaania, milles omistati Põhja-Atlandi alliansile kurje kavatsusi Venemaa vastu. Moskva hoiakut pidi levitama ka käputäis Eestis tegutsevaid äärmuslasi kahe NATO-vastase piketi ja nn rahumarsiga. Tõsi, ühiskonnas need olulist kõlapinda ja järgijaid ei leidnud, kuid täidetud sai eesmärk anda Kremli propagandakanalitele sõna- ja pildimaterjali demonstreerimaks „NATO-vastaseid meeleolusid Eestis“.

Ettevõtmine pääses pildile üksikutel kordadel Eesti meediakanalites. Mahukam oli kajastuste hulk Venemaa propagandakanalites nagu näiteks Sputnikus, Baltnewsis, Rusnodis, Ria Novostis jne. Sarnaseid ettevõtmisi on Venemaa dikteerimisel korraldatud ka mujal.

Import nats
Kuhugi pole kadunud soov Eestile silte külge kleepida. Oleme täheldanud püüdu Venemaalt Eesti üritustele paremäärmuslasi sokutada, kes kasutaks avalikult natsiatribuutikat, et saaks meedias etendada seda Eesti ühiskonna probleemina. Möödunud aasta ilmekamaid näiteid on provokatsiooni katse, kus „kohaliku natsi“ pildile püüdmiseks oli tarvis Peterburis elav skinheed Aleksei Maksimov Eestisse toimetada. Piiri ületas Maksimov käsi ja jalgu katvates riietes, kuid Sinimägede lahingutes langenute mälestusüritusele suundudes vahetas oma rõivad selliste vastu, et paljastusid tema neonatslikud tätoveeringud, sh haakrist. Mõistagi oli Kremli kontrollitav meedia kohe valmis selle üles võtma kui näite Eestis toimuvast. Kuna sedakorda pidi natsi rolliks saatma aktivisti Peterburist, tuleb tõdeda, et ju see silt ei taha kuidagi kleepuda ning võtted peegeldavad meeleheidet.

Venemaa mõjutustegevuse käekiri üsna tuttav ning sarnane tegevusmall jookseb korduvalt läbi ka kaitsepolitse aastaraamatu teistest paragrafidest.

Riigiduuma kandidaadi gastroll Narva
Venemaa riigiduuma valimistel sattus kaugest Sotšist ühte väikesesse valimisringkonda kandideerima „külmutatud konfliktide ekspert“ Zatulin, külastades selleks ka Narva linna. Varem mitmes riigis ebasoovitavaks isikuks kuulutatud Konstantin Zatulin esitas Eesti visiidi kohta Kremlile sobivaid valeväiteid: Eestis olevat tavapärane praktika Vene kogukonna esindajate represseerimine, Eesti hoidvat oma sise- ja välispoliitikas russofoobset joont ja Eestis olevat riiklikul tasandil katkestatud Venemaa telekanalite näitamine. Kogu Zatulini visiiti kajastas Venemaa telekanal Tsargrad, mis kuulub Ukraina sündmuste tõttu ELi sanktsioonide nimekirjas olevale Venemaa ärimehele Konstantin Malofejevile. Viimane on rahastanud nii Ida-Ukraina separatistide kui ka Euroopa paremäärmuslaste tegevust. Tsargrad TV peatoimetaja on tuntud Vene marurahvuslane ja „Euraasia liikumise“ looja ning juht Aleksandr Dugin.

Venemaa Balti Uuringute Assotsiatsioon kogub hoogu
2016. a alguses elavnes Balti riikide vastu suunatud ajalooalane mõjutustegevus. Arengu märgiks on Venemaa Balti Uuringute Assotsiatsiooni (RAPI) asutamine, mis peaks tulevikus hakkama ühendama Balti riikide ajalugu ja tänapäeva uurivaid teadlasi. RAPI loomise ideest ja vajadusest kõneles Venemaa ajaloopropagandat viljeleva fondi Ajalooline Mälu juht Aleksandr Djukov juba 2014. a. Avalikkusele püütakse seevastu jätta muljet, nagu oleks tegemist teadlaste endi initsiatiiviga, mitte Venemaa välis- ja sisepoliitilise propaganda huvide eest seismisega. RAPI presidendiks on nimetatud Peterburi Riikliku Ülikooli rahvusvaheliste suhete teaduskonna professor Nikolai Meževitš, kes on aastaid töötanud Peterburi ja Leningradi oblasti valitsusasutustes ning osalenud eksperdina Venemaa-Eesti läbirääkimistes. Meževitš on silma paistnud Eesti-vastaste avaldustega, 2013. a viibis ta Impressumi külalisena Tallinnas. RAPI auesimeheks on valitud VF-i suursaadik Leedus Aleksandr Udaltsov. Kavas on tööle rakendada RAPI oma teaduskirjastus ja -toimetus, mida hakkab juhtima Kaliningradis asuva I. Kanti nimelise Balti Föderaalse Ülikooli professor Gennadi Fjodorov. RAPI kasutab oma tegevuses Venemaa mõjutustegevuse tüüpilisi sõnumeid: venekeelse elanikkonnadiskrimineerimine, ajaloo võltsimine, Balti riigid kui probleemne regioon jne.

Nikolai Meževitš on Propastopi postitustest ka varem läbi käinud. 2017. aasta jaanuaris kirjutasime Svobodnaja Pressas ilmunud artiklist “Leningradi tuumajaam on saanud eestlaste sihtmärgiks”, kus Nikolai Meževitš väidab, et Eesti võivat Venemaa argessiivsete sammude korral rivist välja viia Venemaaa tuumajaamade ohutussüsteemid.

EL ja USA vastane meedia-alianss
Suurema raha lootuses plaanivad Baltija.eu (A. Kornilov), Bfro.be (Belgia, eestvedaja Sergei Petrossov) ja Russkoepole.de (Saksamaa, eestvedaja Juri Jeremenko) koostöös luua uue Venemaa propagandiste ühendava meediakeskuse. Nimetatud portaalide juhid sõlmisid 2015. a novembris Brüsselis omavahel n-ö pilootprojektina koostöökokkuleppe „võitluseks lääneriikide Venemaa-vastase infosõjaga“. Nii Petrossov kui ka Jeremenko tegutsevad juba praegu aktiivselt (sotsiaal)meedias, sh mitmes ELis elavaid Kremli-meelseid ühendavas virtuaalses grupis või kogukonnas. Petrossov on avalikult korduvalt rõhutanud vajadust tõhustada Kremli-meelsete omavahelist koostööd ja infovahetust. Projekti põhjendatakse väitega, et EL ja USA loovad ja arendavad institutsioone ning meediaressursse, mille eesmärk on venekeelse elanikkonna poolehoiu võitmine (st nende tugevam integreerimine asukohariigi ühiskonda). Kremlimeelne allianss plaanib Euroopasse luua venekeelse meediakeskuse – uudiste jagamise ja teemade tootmise võrgustiku ja ühise multimeediumi platvormi. Meedia-allianssi nähakse näiliselt detsentraliseeritud võrgustikuna. Selles osaleksid venekeelsed ELi riikides tegutsevad uudisteportaalid, mis lisaksid enda toodetud uudiseid internetis loodud keskusesse, et teised alliansi osalised saaks neid kasutada ja levitada.

Venemaa meediaprojektide rahastamine
Venemaa meediaprojektid on loodud mõjutamaks nii välisriikide venekeelset elanikkonda kui ka nende asukohamaade poliitikat. Kuigi soovitud tulemuseni tihti ei jõuta, ei tähenda see paraku katsetest loobumist, vaid pigem püütakse suurema konsolideerumise abil edasi. Balti riikide venekeelsetele elanikele suunatud ja varemgi kaitsepolitsei aastaraamatutes mainitud propagandaportaalide Baltnews tegevust koordineerivad mitmed Rossija Segodnja töötajad. Nad korraldavad sisuliselt kogu portaali tööd ja selles kajastatavaid teemasid. Saadud ülesannete täitmise eest tasustatakse Rossija Segodnja kontrolli all olevate variettevõtete kaudu. Maksuvabade äriühingute nimelt makstakse Baltnews.ee ja Baltija.eu eestvedajale Aleksandr Kornilovile iga kuu 11 400 eurot. Eelnimetatud koordinaatorid edastavad regulaarselt soovituslikke teemasid ka Rossija Segodnja ametliku allharu Sputnik esindustele. Seeläbi koordineeritakse kogu võrgustiku kaudu edastatavaid Venemaa sõnumeid. Lisaks kohustab Rossija Segodnja Eesti, Läti ja Leedu Baltnewsi portaale tegema koostööd Sputniku esindustega ning toetama ja dubleerima nende avaldatud uudiseid.

Propastop hoiab pidevalt silma peal Venemaa propagandakanalitel ning hoiatab aeg-ajalt nende eest ka oma lugejaid. Nende tegevuse rahastamise paljastamine on jätkuvalt ka Propastopi eesmärk.

EL ja USA vastase meedia-aliansi loomine pole mõjutustegevuse protsessis midagi uut ega esmakordset. Venemaa on ka varem koondanud efektiivsema toimimise eesmärgil meediakanaleid.