Kuidas tõlkida Kaitseliitu?

06.04.2017

KaitseliitPropastopi vabatahtlikele on silma jäänud, et Kaitseliidu olemusest võib selle ingliskeelne tõlge Estonian Defence League jätta väära mulje. Võõrkeelsele inimesele, kelle kodumaal puudub vabatahtliku riigikaitse traditsioon, võib ingliskeelne nimetus seostuda rahvuslaste paramilitaarse relvastatud rühmitusega, riigi poolt mitte kontrollitava relvaklubiga.

Taolisi paramilitaarseid gruppe paljudes riikides umbusaldatakse, kuna arvatakse, et need võivad kriitilisel hetkel saada ohuks demokraatlikule riigile. Näiteks Aafrika ja Aasia kodusõdade suuremad tapatalgud on läbiviidud just paramilitaarsete organisatsioonide poolt, keda riik ei suuda kontrollida.

Kaitseliidul pole selliste mässajatega midagi ühist, kuid kui kokkupuude piirdub vaid võõrkeelse nimega, on valearusaam kerge tekkima.

Milline oleks parem vaste? Näiteks tõlkeversioon Defence League of Estonian Republic edastaks paremini Kaitseliidu olemust Eesti laiapõhjalise riigikaitse olemusliku osana ja seostaks organisatsiooni just Eesti riigi, mitte niivõrd eestlaste kui rahvusega.

Millist tõlkevastet pead paremaks sina? Kirjuta sellest Propastopi Facebooki lehele!

Foto: kuvatõmmis Kaitseliidu veebilehelt.