Müüt kuldsest nõukaajast on kummutatud

03.04.2017

Debunk_LätiMärtsi Disinfo Review toob välja Läti teadlase Gatis Kruminsi uurimistöö, mille käigus ta analüüsis läbi ligikaudu 45 000 lehekülge dokumente ajavahemikust 1946-1991. Uurimus tõi välja, et sel perioodil liikus Lätist Nõukogude Liidu suunas 40,645 miljardit rubla. Samal ajavahemikul aga liikus vastassuunas kõigest 24,684 miljardit rubla ehk Läti toetas Nõukogude Liitu oluliselt suurema summaga, kui oli N. Liidu panus Läti arengusse.

Uuringu aluseks on Venemaa propagandas ka tänapäeval käibel olevad väited, nagu oleks Balti riikide hea käekäigu aluseks olnud suur toetus Nõukogude Liidu poolt. Aastaid on olnud kasutusel väljend „tänamatud baltlased“, mille taustaks kõlavad väljaütlemised, justkui oleks N. Liit toetanud ja üles ehitanud kolme Balti riigi majanduse ning infrastruktuurid.

Selliseid väljendeid on hakatud uuesti intensiivsemalt kasutama ning sellest on kirjutanud  ka Propastop. Veebruaris oli sel teemal juttu näiteks Venemaa TVC kanalil, kus öeldi välja mõte: „me peaksime kirjutama Lätile arve sadamate, tööstuse ja majanduse arendamise eest“.

Uuringus kasutatud Nõukogude Liidu Riigipanga dokumendid andsid ülevaate, et suur osa Lätisse suunatud rahast läks militaarobjektidele ja Nõukogude armeele, mitte aga infrastruktuuri arendamisele.

Kruminsi tööst on tehtud ka videokokkuvõte, seda saab vaadata siit.

Foto: 7he Architect/Flickr/CC