Propagandasõnastik: sildistamine

30.03.2017

Sildistamine_mvSildistamine ehk siltide kleepimine (name calling) on propagandas sagedasti kasutatav võte, millega sihtmärk või kommunikatsiooni osapoole aregumendid tasalülitatakse kõigest ühe väljendi või lausega.

Tihtipeale rünnatakse sildistamise käigus teise osapoole isikut ning ta saab külge omaduse või kuvandi, mis on kergelt haakuv ning vaigistab edasisise diskussiooni sisu.

Sildistamine on oma põhiolemuselt alati negatiivne, ka siis kui see on pakendatud meeldivasse ja kiitvasse sõnastusse. Sildistamine on sage kaaslane kommunikatsioonis, käies kaasas nii emotsionaalseks kiskuvates omavahelistes suhtlustes, poliitikas kui ka lastepsühholoogias. Lastepsüholoogias on tegemist pigem narrimisega.

Sildistamist propagandatehnikana on ühena esimestest uurinud 1937-1942 USA-s tegutsenud Institute for Propaganda Analysis.

Sildistamine kui akt on alati tugevalt laetud, lihtsalt mõistetav ning vastaselt relvi võttev. Eesti vastases propagandas on enim kasutusel mõisted „fašist“, „nats“ ja „russofoob“, mida annab sisse tuua iga Eesti-vastase teemaga.

Propastop on varem avanud mõistet “kasulik idioot“, mida annab edualt kasutada ka kellegi sildistamiseks.

Sildistamine on kui tugeva liimiga kleeps, mis jääb kiirelt külge ja püsib hästi.

Foto: JD Hancock/Flickr/CC