“Ausõna, me ei ründa Venemaad!”

20.03.2017

Briti sõduridJaanuaris vahendasime Eesti Ekspressi artiklit, milles ajakirjanik Mikk Salu kirjutab Eestile maailmas külge jäänud rinderiigi mainest. Kuna Propastopi vabatahtlike kaastöötajate hulgas  on mitmeid kommunikatsiooniala eksperte, otsustasime teemat edasi arendada ja nende käest uurida, mida saaks Eesti kõnealuse mainega ette võtta. Kas ja kuidas kuvandit muuta, mil viisil seda ära kasutada?

Allpool rida mõtteid ja ettepanekuid.

  • Meeles tuleb pidada, et Eesti ja sõjaohu seostamine on osa laiemast geopoliitilisest olukorrast. Gruusia ja Ukraina sõjad, Krimmi annekteerimine Venemaa poolt on pannud selle riigi naabreid kartma, et sama võib juhtuda nendega. Idanaabri jõhkrutsemisele on reageeritud kaitse tugevdamise ja abi otsimisega Euroopast ja NATOst. Seega ei puuduta teema üksnes Eestit.
  • Venemaa propaganda eesmärk on näidata Ida-Euroopa riikide ja Eesti samme agressiivsetena. Kremli narratiivi järgi tuuakse  NATO liitlasvägesid siia selleks, et Venemaad rünnata. Sõnum on suunatud nii Venemaa siseauditooriumile kui ka Eestis asuvatele, kuid Venemaa meedia mõjuväljas elavatele inimestele, püüdes neis tekitada vastuseisu asukohamaa valitsuste suhtes.
  • Kremli propagandaväidetele vastu seismiseks peaks Eesti jõuliselt rõhutama, et nii Eesti enda panus relvastusse kui ka liitlasvägede toomine on rangelt kaitseotstarbeline ning Venemaa ründamine on välistatud. Küllap kuluks liitlasvägede kaitseotstarbelisuse üle seletamine kasuks ka eestlastele, kuid eelkõige on tarvis olukorda selgitada Eesti venelastele, kes kalduvad uskuma Venemaa meedia vildakat versiooni.
  • Kuidas selgitustööd teha? Meedias tuleks ekspertide tasemel näidata, et piirkonnas viibivad NATO väed ei ole ründamiseks ka pärast tugevnemist kaugeltki suutlikud. Selgitada tuleks ka seda, miks rünnak on poliitiliselt mõeldamatu. Piirduda ei tohiks üksnes keerulisevõitu arvamusartiklitega, vaid teema tuleb lahti rääkida lihtsamas ja rahvalikumas vormis.
  • Inimesi, kes Eesti meediat ei jälgi, sobib teavitada reklaami vahenditega. Miks mitte näidata Ida-Virumaa linnades plakateid, mis kujutaksid sõbralikku liitlassõdurit koos venekeelse pealkirjaga “Ausõna, me ei kavatse Venemaad rünnata!” Plakat viitaks veebilehele, kus liitlasvägede Eestis viibimise kaitseotstarbelisus lihtsalt lahti seletatakse.
  • Ka välisajakirjanikele tuleks koostada veebipõhine infomaterjal, kus selgitatakse Eesti kaitseolukorda, meie laiapõhjalist riigikaitsemudelit ja liitlaste rolli.  Materjal tuleks varustada kohalike pressiabiliste kontaktidega, küllap leiaks kasutust ka foto- ja videopank.
  • Seos silmatorkava märksõnaga ei ole tingimata halb. Näiteks aitab rinderiigi narratiiv kiiresti ellu viia kaitseotstarbelisi, kommunikatsiooni ja lõimumist edendavaid projekte. E-Eesti maine aitab tugevdada küberkaitset. Lisaks annab ajakirjanike huvi võimaluse oma seisukohti propageerida: ehkki oht on olemas, tegutseb Eesti kindlameelselt konfliktide vältimisega.
  • Ikka ja jälle jõuame teemani, et Eestis ei ole keskset riiklikku organisatsiooni, mis siin postituses toodud küsimustega tegeleks ja lahendusi ellu viiks. Selleks, et Eesti ei peaks jätkuvalt tõdema, et see- või teistsugune kuvand on meile justkui iseenesest tekkinud, tuleb selline organisatsioon ise luua, kes maine suunamisega aktiivselt tegeleb.

Pildil Küprose rahuvalvemissiooniks valmistuvad Briti sõdurid 2014. a. Foto Defence Images / Flickr / CC